Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

  เนื่องในวันมาฆบูชา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น. ที่สนามบาสเกตบอล

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด "พิธีลาครู" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.1-ม.2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.4-ม.5

  กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5
หมายเหตุ กำหนดการสอบและกิจกรรมต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  ขอเชิญร่วมงาน เขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "พลังสร้างสรรค์" วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.3

  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.3

  คำขวัญวันครู ปี 2562 "ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี"

  คำขวัญวันเด็ก ปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ" ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562

  เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา "SUMMER in UK 2019" (ระหว่างวันที่ 14-28 เมษายน 2562) รับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 จำนวน 15 คน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูฑิภาภร ชุมภู โทร. 086-998-7394 ครูณิชชาอร บุญบุตร โทร. 098-2578-917 ครูมยุรี สุขสุพุฒิ โทร. 062-6911-848 และครูปราณี อรุณโรจน์ โทร. 081-4289-225

  เปิดรับสมัครแล้วจ้า Social Emotional DAY CAMP ค่าย 1 วัน เสริมทักษะอารมณ์สังคม รับเพียงกลุ่มละ 15 คนเท่านั้น 

  เปิดรับสมัครแล้วจ้า การพัฒนาบุคลิกภาพ(นอกเวลาเรียน) สำหรับนักเรียนประถม รุ่นที่ 5 
รับเพียงกลุ่มละ 9 คนเท่านั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางวันทำกิจกรรม

  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2561

  กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 48"วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00-16.00 น. ที่สนามกีฬา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  ครั้งแรกกับการออกร้านงานกาชาดของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4

  14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน และเป็น "วันรื่นเริงประจำปี" ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะจัดการแสดงร่วมงานวันรื่นเริงด้วยความสนุกสนาน

  ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00-14.00 น.

  ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

  23 ตุลาคม ของทุกปี วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันวรรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ไปวางพวงมาลา ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการอบรมการเจริญสติ "ค่ายพุทธมาตา" ภาคกลับมารู้สึกตัว ให้แก่บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 (3วัน2คืน) ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


  ปิดทำการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนเข้าค่ายพุทธมาตา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อฉีดยุงภายในโรงเรียน

  11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธ๊รำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.30-9.30 น. ณ หน้าพระรูปอนุสาวรีย์

 

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมงาน
"KMS Open House 2018" ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

กำหนดการงาน KMS Open House 2018
ปิดรับการลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศงาน KMS Open House 2018


  วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีทำบุญขึ้น ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  24 กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้มอบเงินให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราขชนนี และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เป็นประจำทุกปีดังที่หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติมา

  ตารางสอบกลางปีที่ 1/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน Westlake Girls High School ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์อายุ 13 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้-28 กันยายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ขอเชิญร่วมงาน "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี


 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า
"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย
"

12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สนามบาสเกตบอล


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด"กิจกรรมเทิดพระคุณแม่"่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระดับมัธยม
เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมต้น
เวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับมัธยมปลาย

- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ระดับประถม
เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับประถมต้น
เวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับประถมปลาย


  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูเอกชนจากฟิลิปปินส์ ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-11.30 น.

  28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล

  เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรม เวลา 7.00 น. "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" และเวลา 12.00 น. "แห่เทียนพรรษา" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และ่วัดภคินีนาถวรวิหาร

  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น. ณ ชุมชนรอบๆโรงเรียน

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ งดเรียนเสริมวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากขณะนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด เขตบางพลัดจึงจะเข้ามาฉีดยุ่งภายในโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  20 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันระลึกถึง "คุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต ซึ่งคณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่นักเรียนฝ่ายประจำ เวลา 17.00-19.30 น. ที่อเนกประสงค์ และที่ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี มีงานโชว์สัตว์ให้นักเรียนดูอีกด้วย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา "SUMMER in UK 2018" (ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561) สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-29 มิถุนายน 2561 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูมยุรี สุขสุพุฒิ โทร. 062-6911-848 และครูปราณี อรุณโรจน์ โทร. 081-4289-225

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช เข้ามาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  เพื่อให้คำปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น. ปีการศึกษา 2561

  เนื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชาและวันหยุดราชการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงเห็นสมควรให้วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดพิเศษ

  การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

 

ตรวจผลการสอบ RT(ป.1) และตรวจผลสอบ NT(ป.3) ปีการศึกษา 2560


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ม.ร.ว. ทอร์ศรี เกษมศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร


  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมศุขศรีสมร ดังนี้
- ชั้น ม.1-3 เวลา 8.30 น.
- ชั้น ม.4-6 เวลา 13.00 น.
     

  กราฟเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6 ชั้น ม.3 และ ชั้น ม.6 ของโรงเรียนเขมะสิริฯกับโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศ และโรงเรียนทุกสังกัดทั่วประเทศ

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 ดังนี้
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
- เด็กหญิงณิรดา ฟุ้งเกียรติ สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
- เด็กหญิงปวริศา ตรีวิทยาภูมิ สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- เด็กหญิงพิชญาภา คณาพัฒนวงศ์ สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาภาษาอังกฤษ
- เด็กหญิงพิชญภัค วิภากูล สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์
- เด็กหญิงธัญสินี ภัทรโกศล สอบได้คะแนนเต็ม 100 ในวิชาคณิตศาสตร์


  ขอเชิญชมการแสดงรายการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 61 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำชุดการแสดงร่วมแสดงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  กฏระเบียบการอยู่ประจำของนักเรียน ในช่วงเรียนภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 1-27 เมษายน 2560

  อ.เผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ที่ 1 (โรงเรียนน้อง) วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 6.00-20.00 น. ที่ จ.สระแก้ว

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2-27 เมษายน 2561 ผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนในปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อสมัครได้ที่งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรมก่อน (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 024242244 ต่อ 104

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีมุทิตาคารวะ อาจารย์กัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการ วันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 16.00-20.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด"พิธีลาครู" ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าร่วมโครงการศึกษาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้ - 9 มีนาคม 2561
 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนนาดา ระหว่างวันที่ 21 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2561
 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม: ครูมยุรี โทร. 06-2691-1848 และครูปราณี โทร. 08-1428-9225

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้จัดงาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว" ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ -11 มีนาคม 2561 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-21.00 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 1030-22.00 น.) ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า เฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี แบบย้อนยุค...(ไม่เสียค่าผ่านประตู)
ในการนี้โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี โดยนำชุดการแสดงเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อนักเรียนที่ร่วมแสดงในงานนี้


  ยินดีต้อนรับคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยฯกับโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างวันที่ 27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2561

  ตารางสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.6

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ม.3

กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชั้น ป.1-6 และ ชั้น ม.1-2,ม.4-5


  ขอเชิญร่วมงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๐ ครั้งที่ ๒๙ "Creativity and pride" วันที่ 18-19 มกราคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปี

  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Khemasiri Free Spirit Fun Runner วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 จัดโดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์

 

BNK48 WE NEED YOU 2nd Generation Audition  การค้นหาไอดอลรุ่นใหม่
อายุ 12-22 ปี ที่มีเสน่ห์และความสามารถในการร้อง เต้น เล่นละคร เพื่อเข้าเป็น
สมาชิก  (Member) ของวงไอดอล BNK48 ซึ่งเรียกว่าเป็นวงน้องสาว(Sister group)
ของวง AKB48วงไอดอลชื่อดังจากญี่ปุ่น เพื่อเซ็นสัญญาเป็นศิลปินออกผลงานเพลง 
เล่นละคร และรายการโทรทัศน์ กับบริษัท บี เอ็น เค 48 จำกัด


  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนและกลางภาคเรียนที่ 2/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

  กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 47" จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษา ณ ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

  เนื่องจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะจัดงาน "KMS Open House 2017" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร จึงขอ งดเรียนเสริมวันเสาร์ ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าร่วมงาน "KMS Open House 2017" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันรื่นเริงประจำปี" โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงจัดพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง เวลา 8.30 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์ และขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 นักเรียนประจำ ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสนับสนุน เข้าค่ายพุทธมาตา ประจำปี 2560 "หลักธรรม หลักทำ ของพระราชา"เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 11-13 ตุลาคม 2560

  25 กันยายนของทุกปี เป็น"วันพูนศรีเกษม" โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  24 กันยายนของทุกปี เป็น"วันมหิดล" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้แทนโรงเรียนนำเงินไปบริจาคเนืองในวันมหิดลที่รพ.จุฬา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ และรพ.ศิริราช

  ตารางสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


  กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเอกชนจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 54 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะฌาปนสถาน วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่วัดวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียน Kanto International Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะยาว 8 เดือน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ ประเทศ New Zealand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการทั้งระยะสั้น 1 เดือน และระยะยาว 1 ปี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปีเขมะสิริ

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ความว่า “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เปิด"โรงเรียนธนาคาร
เขมะสิริอนุสสรณ์" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ออมเงินและรู้จักวางแผนการเงิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่อาคาร 80 ปี เขมะสิริฯ

 

ผู้บริหาร เลี้ยงขอบคุณครู อาจารย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 (ปีการศึกษา 2559) ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ปีการศึกษา 2560 ได้

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560


  ตารางสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


  กำหนดการสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560

  20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประจำได้วางแจกันดอกไม้หน้ารูปท่านเพื่อระลึกถึงพระคุณ และคณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงนักเรียนประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์ และในงานนี้สมาคมผู้นิยมสัตว์ชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพ็ท) ได้นำสัตว์มาแสดงให้น้องๆชมอีกด้วย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุล วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  21 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันทอร์ศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ม.ร.ว. ทอร์ศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์มีการปิดปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จึงขอปิดทางเดินเข้า-ออก (ประตู้เล็ก) ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อสามารถเดินเข้า-ออกได้ที่ประตูใหญ่ของโรงเรียนในระหว่างที่มีการก่อสร้าง

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  นักเรียนชั้น ม.6 รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน วันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี รายละเอียดเพิ่มเติม

  นักเรียนประจำที่เรียนภาคฤดูร้อนเข้าเรือนนอนวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 15.00-18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

  บุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนน้อง "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1" อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 6.00-20.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต1) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อ 22 มกราคม 2560

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย บลจ.บัวหลวง และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด

  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กนกณัฐ พรอำนวย ชั้น ป.2 ที่ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานนิทรรศการ"ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

  กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri