Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมพิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี
วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ หน้าพระรูปอนุสาวรีย์

 
11 ตุลาคม:

วันคล้ายวันประสูติหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่องค์แรกของโรงเรียน

11 October Day :

This day commemorates the birthday of H.S.H. Princess Sooksrisamorn Kasemsri, the first school principal.

 
 
 
 
 
Untitled Document