Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 
 
งานพยาบาล
 
นาวาอากาศเอกธำรงค์ประวัติ  เชิดเกียรติกุล
แพทย์ประจำโรงเรียน
   
 
 

นางสาววรินทร์ รุจนาพิพัฒน์

นางสาวธนวรรณ ประสาร
  ระเบียบการใช้บริการ
 

กิจกรรมงานพยาบาล

  29 กรกฎาคม 2559 นักเรียน ชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) โดยศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุุบุตร
  29 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 น. นักเรียน ชั้น ป.6 ฉีควัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก โดยศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร
  สิงหาคม 2559 ฉันวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเจ้าหน้าที่จาก รพ.พญาไท 3
  สิงหาคม 2559 ชั้งน้ำหนัก วัดส่วนสูง เพื่อประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน
  มิถุนายน 2559 ตรวจเหานักเรียน ชั้น ป.1-ม.5


 
 
ห้องพยาบาล
 
   
 
ฉีดวัคซีน
 
   
   

 

 

Untitled Document