Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 
 
งานพยาบาล
 
การบริการสุขภาพ
          ห้องพยาบาล มีครูพยาบาล และครูผู้ช่วยคอยดูแลนักเรียน บริการตรวจสุขภาพร่างกาย
ตรวจฟันประจำปี ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมทั้งมีประกันอุบัติเหตุ และรถนำส่งโรงพยาบาล (เฉพาะกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉิน)
สถานที่ตั้ง : ชั้น 1 อาคาร 60 ปีเขมะสิริฯ
อุปกรณ์ในการให้บริการ : เตียงตรวจ 1 เตียง และเตียงสำหรับนักเรียนนอนพัก 3 เตียง ห้องกักตัวนักเรียน มี 2 เตียง สำหรับนักเรียนที่มีไข้เกิน 37.5 องศาเซลเซียส เพื่อรอผู้ปกครองมารับกลับ
 
ข้อปฏิบัติเมื่อต้องการใช้บริการ
1. ห้องพยาบาล เปิดเวลา 07.00 - 16.00 น.
*หมายเหตุ: มีเวรประจำวัน หลังเวลา (16.00 – 18.00) น. มีครูห้องพยาบาล 1 คน
2. ครู บุคลากร และนักเรียนก่อนเข้ามารับบริการห้องพยาบาล จะต้องวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล
ที่หน้าประตูของห้องพยาบาล ทุกครั้ง และ ถอดรองเท้าไว้ด้านนอกให้เป็นระเบียบ
3. กรุณาลงชื่อในสมุดบันทึกสถิติทุกครั้งที่มาใช้บริการห้องพยาบาล
4. แจ้งอาการที่รู้สึกป่วย และ หากมีโรคประจำตัว แพ้ยา ต้องแจ้ง ครูห้องพยาบาลให้รับทราบทุกครั้ง
5. ห้ามหยิบยารับประทานเอง
6. นักเรียนที่ป่วยหากต้องการนอนพักจะต้องขออนุญาต ครูประจำชั้นก่อนลงมาพัก
7. ห้ามส่งเสียงดัง รบกวน ผู้ป่วย ที่มาใช้บริการห้องพยาบาล
8. รักษาความสะอาด เว้นระยะห่าง เผื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อโรค อย่างเคร่งครัด
 
บุคลากรงานพยาบาล
 
นาวาอากาศเอกธำรงค์ประวัติ  เชิดเกียรติกุล
แพทย์ประจำโรงเรียน
   
 
 
 
นางสาวดารัญ อัครกิจโชคเดชา
งานพยาบาล
 
นางสาวศิริรักษ์ สวัสดิ์นาที
งานพยาบาล
   
   
 
   
   

 

 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri