Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

 
กิจกรรมแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดภคินีนาถวรวิหาร
วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
 
 
กิจกรรมเวียนเทียนและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
 
 
 
 
Untitled Document