Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  -->
 

ปฏิทินการศึกษา 2562

   
  ภาคเรียนที่ 2/2562
28 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
14 พฤศจิกายน พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรื่นเริงประจำปี
9 ธันวาคม กิจกรรมกีฬาสี
23-27 ธันวาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยม
23-26 ธันวาคม

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถม

23-24 มกราคม 2563

งานเขมะสิริฯ นิทรรศ’62 ครั้งที่ 31

7-12 กุมภาพันธ์

ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

11-13 กุมภาพันธ์ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
14 กุมภาพันธ์

พิธีลาครูของนักเรียน ม.6

24-28 กุมภาพันธ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยม

24-27 กุมภาพันธ์ สอบปลายปีที่ 2/2562 ระดับประถม
24 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับประถม และรับแบบเรียน
25 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับมัธยม และรับแบบเรียน
1 เมษายน-17 พฤษภาคม ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Untitled Document