Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินการศึกษา 2561

   
  ภาคเรียนที่ 2/2561
29 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
14 พฤศจิกายน พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรื่นเริงประจำปี
7 ธันวาคม กิจกรรมกีฬาสี
24-28 ธันวาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยม
25-28 ธันวาคม

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับประถม

24-25 มกราคม 2562

งานเขมะสิริฯ นิทรรศ’61 ครั้งที่ 30

1-11 กุมภาพันธ์

ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561

11 กุมภาพันธ์

พิธีลาครูของนักเรียน ม.6

8-13 กุมภาพันธ์ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
21-28 กุมภาพันธ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับมัธยม

25-28 กุมภาพันธ์ สอบปลายปีที่ 2/2561 ระดับประถม
22 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับประถม
25 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับมัธยม
1 เมษายน-15 พฤษภาคม ปิดภาคเรียนที่ 2/2561
16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Untitled Document