Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  -->
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2566

 
ภาคเรียนที่ 2  
23 ตุลาคม >>นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
24 ตุลาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
14 พฤศจิกายน >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรืนเริงประจำปี
29 พฤศจิกายน >> กิจกรรม "กีฬาสี"
22-28 ธันวาคม >>สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 ระดับมัธยม
25-28 ธันวาคม >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 /2566 ระดับประถม
18-19 มกราคม 2566 >>งานเขมะสิริฯ นิทรรศ'66 ครั้งที่ 33
2 กุมภาพันธ์ >>พิธีลาครูของนักเรียน ชั้น ม.6
5-9 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.6
12-14 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.3
19-23 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.1-ม.5
20-23 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายปี 2566 ชั้น ป.1-6
21 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-6
22 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5
1-26 เมษายน >>เรียนภาคเรียนฤดูร้อน
 
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri