Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
  -->
 

ปฏิทินการศึกษา 2562

   
  ภาคเรียนที่ 1/2562
8 พฤษภาคม ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
9 พฤษภาคม มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม  ซื้อแบบเรียน 
10 พฤษภาคม มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม  ซื้อแบบเรียน และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่
14 พฤษภาคม นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน และนักเรียนประจำ(เก่า)ซื้อแบบเรียน
15 พฤษภาคม ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ
16พฤษภาคม

เปิดภาคเรียนที่ 1/2562

21 พฤษภาคม วันทอร์ศรี
25 พฤษภาคม ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับประถม (เก่า)
26 พฤษภาคม ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนระดับมัธยม (เก่า)
13 มิถุนายน วันไหว้ครู
12 กรกฎาคม พิธีแห่เทียนพรรษา
22-26 กรกฎาคม สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับมัธยม
23-26 กรกฎาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถม
2 กันยายน-31 ตุลาคม จำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563
20-26 กันยายน สอบกลางปีที่ 1/2562 ระดับมัธยม
23-26 กันยายน สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ระดับประถม
24 กันยายน ทำบุญวันมหิดล และวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร เกษมศรี และวางพวงมาลาวันมหิดล
10 ตุลาคม ประกาศผลสอบระดับประถม
11 ตุลาคม พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
13 ตุลาคม พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ตุลาคม วางพวงมาลาวันปิยมหาราช
12-27 ตุลาคม ปิดภาคเรียนที่ 1/2562
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
  ภาคเรียนที่ 2/2562
28 ตุลาคม เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
14 พฤศจิกายน พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรื่นเริงประจำปี
9 ธันวาคม กิจกรรมกีฬาสี
23-27 ธันวาคม สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยม
23-26 ธันวาคม

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับประถม

23-24 มกราคม 2563

งานเขมะสิริฯ นิทรรศ’62 ครั้งที่ 31

7-12 กุมภาพันธ์

ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562

11-13 กุมภาพันธ์ ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
14 กุมภาพันธ์

พิธีลาครูของนักเรียน ม.6

24-28 กุมภาพันธ์

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ระดับมัธยม

24-27 กุมภาพันธ์ สอบปลายปีที่ 2/2562 ระดับประถม
24 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับประถม และรับแบบเรียน
25 มีนาคม ประกาศผลสอบระดับมัธยม และรับแบบเรียน
1 เมษายน-17 พฤษภาคม ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
16 พฤษภาคม เปิดภาคเรียนที่ 1/2563
   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Untitled Document