Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2565

 
ภาคเรียนที่ 2  
24 ตุลาคม >>นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
25 ตุลาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
14 พฤศจิกายน >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรืนเริงประจำปี
30 พฤศจิกายน >> กิจกรรม "กีฬาสี"
23-29 ธันวาคม >>สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ระดับมัธยม
26-29 ธันวาคม >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 /2565 ระดับประถม
19-20 มกราคม 2566 >>งานเขมะสิริฯ นิทรรศ'65 ครั้งที่ 32
3-9 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.6
10 กุมภาพันธ์ >>พิธีลาครูของนักเรียน ชั้น ม.6
13-15 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.3
20-24 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1-ม.5
20-23 กุมภาพันธ์ >>สอบปลายปี 2565 ชั้น ป.1-6
23 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ระดับประถม และรับแบบเรียน
24 มีนาคม >>ประกาศผลสอบ ระดับมัธยม และรับแบบเรียน
3-28 เมษายน >>เรียนภาคฤดูร้อน
16 พฤษภาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 1/2566
 
หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ในปัจจุบัน
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri