Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 

ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2567

 
ภาคเรียนที่ 1  
9 พฤษภาคม >>ครูและบุคลากรสนับสนุนเริ่มปฏิบัติงาน
13 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยมศึกษา
  >>ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำใหม่ ระดับมัธยม และนักเรียนประจำใหม่ระดับมัธยมเข้าเรือนนอน
14 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา
  >>ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำใหม่ ระดับประถม และนักเรียนประจำใหม่ระดับประถมเข้าเรือนนอน
  >>นักเรียนประจำเก่า เข้าเรือนนอน
15 พฤษภาคม >>ค่ายสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนประจำ
16 พฤษภาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
18 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ระดับประถม
21 พฤษภาคม >>ทำบุญ "วันทอร์ศรี"
25 พฤษภาคม >>ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ระดับมัธยม
12 มิถุนายน >>พิธีสวดมนต์เย็นเนื่องในวันไหว้ครู และทำบุญเรือนนอน ฝ่ายนักเรียนประจำ
13 มิถุนายน >>พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567
20 มิถุนายน >>วันรำลึกถึกคุณสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
1 กรกฎาคม >>เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2568
19 กรกฎาคม >>กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
30 กรกฎาคม-2 สิงหาคม >>สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับประถม
30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม >>สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับมัธยม
2 กันยายน-31 ตุลาคม >>เปิดระบบรับสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.2-ม.5) ปีการศึกษา 2568
15 กันยายน >>เปิดบ้านโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (KMS Open House 2024)
23-27 กันยายน >>สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2567 ระดับมัธยม
24-27 กันยายน >>สอบกลางปี ปีการศึกษา 2567 ระดับประถม
24 กันยายน >>พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
  >>ทำบุญวันมหิดล และวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร เกษมศรี
9 ตุลาคม >>ประกาศผลสอบ ชั้น ป.6 และแนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.1
10 ตุลาคม >>ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-5
11 ตุลาคม >>พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
  >>ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1-6
27 ตุลาคม >>นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
28 ตุลาคม >>เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567
   
-------------------------------------------------------------------------------
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri