Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560
(แยกตามแผนการเรียน)
 
แผนการเรียน
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
จํานวนนักเรียนที่สอบได้
ค่าเฉลี่ย
วิทย์-คณิต
50
47
94.00
อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
39
25
64.00
อังกฤษ-จีน
33
29
87.88
อังกฤษ-คณิต
52
48
92.31
รวมทั้งหมด
174
149
85.63
 
 

หมายเหตุ
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 22 คน
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยอื่นๆ จำนวน 3 คน
- นักเรียนได้รับทุน 1 คน

     
     
 
Untitled Document