Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
   
 
นางจงศรีสมร รุจิเทศ
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
นายเขมินท์ คงจำเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
นางสาวจิรุดา สุวรรณปรีชา
รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย
     
    งานการตลาด
    งานวารสารและข้อมูล
    งานประชาสัมพันธ์ภายใน
    งานกิจกรรมประชาสัมพันธ์
    งานสื่อสารประชาสัมพันธ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Untitled Document