Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

  ประกาศ !... ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมงาน "KMS Open House 2020" ในวันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการงาน KMS Open House 2020
ลงทะเบียนออนไลน์ KMS Open House 2020

บรรยากาศงาน KMS Open House 2020

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมงาน "KMS Open House 2020" ในวันอาทิตย์ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการงาน KMS Open House 2020
ลงทะเบียนออนไลน์ KMS Open House 2020
บรรยากาศงาน KMS Open House 2020

  ประกาศ!... เลื่อน การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MM R) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก (dT) สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 จากเดิมวันที่ 4 กันยายน 2563 เป็นวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
หมายเหตุ: เนื่องจากรัฐบาลประกาศหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ในวันที่ 4, 7 กันยายน 2563

  ประกาศ!...ปิดทำการ วันที่ 4,7 กันยายน 2563 เนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์

  12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง คุณครูเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพร วันที่ 11 สิงหาคม 2563

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.4-6

  นักเรียนชั้น ม.ปลาย ยกเลิกการมาเรียนวันเสาร์ (ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป) โดยจะกลับมาเรียนตามปกติ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือสถานศึกษาทดลองเปิดการเรียนการสอน On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์พร้อมเปิดสถานศึกษา On-Site (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยยังยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ตามประกาศเดิมของโรงเรียน ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563)

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2563
กำหนดการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6


  ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6

 

28 กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูปวิภัทร์  อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำพิธีถวายพระพร วันที 24 กรกฏาคม 2563


 

ฝ่ายประจำทำบุญเรือนนอน วันอาทิตย์ทีี่ 19 กรกฎาคม 2563


 

  ฝ่ายประจำ กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- รับกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-18.30 น.
- ส่งเข้าเรือนนอน วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.30 น.


 

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งวันเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


 

การเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน
คู่มือเรียนออนไลน
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับประถม
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับมัธยม


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน


 

ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ...รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน ปีการศึกษา 2563


 

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ทางไปรษณีย์)


 

เลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 เป็นหลังเปิดเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)


 

เลื่อนการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนเก่า) ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ (แยกตามแผนการเรียน) และนักเรียนทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ได้ที่ : https://forms.gle/tn3qv1AmFxHCGtdt7
นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน
สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน ได้ที่ www.khemasiri.ac.th หรือ จากลิ๊งค์ที่ครูประจำชั้น ส่งให้ทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563


 

ประกาศ จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่องแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ดังนี้


 

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร IEP ชั้น ป.1 และ หลักสูตรปกติ ชั้น ป.1-ม.4(เพิ่ม)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับผลสอบนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับแบบเรียน ซื้อแบบเรียน และสมุด (สำหรับใช้เรียน ปีการศึกษา 2563)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน และการชำระค่าเทอม ของนักเรียน(เก่า)่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน การชำระค่าเทอม วันมอบตัวนักเรียนใหม่ และการซื้อชุด ของนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563


 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สช.จึงมีมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติดังนี้

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri