Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

 

งดเรียนออนไลน์ 1 วัน ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564


 

ประกาศ ! เรื่อง รับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท) จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564


 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน และได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563

>> ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
>> ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


 

ประกาศ ! งดการติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียน ได้ทาง Line: @khemasiri


 

ประกาศ ! ยกเลิกการเปิดเรียนที่โรงเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือได้รับอนุญาตจากราชการ และแจ้งกำหนดการสอบระหว่างภาคและการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน์
คู่มือเรียนออนไลน์
ตารางเรียนออนไลน์


 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2563 

ยกเลิกประกาศนี้ !ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

ยกเลิกประกาศนี้ ! ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564


 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> หมายเหตุ: ตารางเรียนนี้ใช้เรียนออนไลน์และเรียนตามปกติที่โรงเรียน 

ยกเลิกประกาศนี้ ! ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และนักเรียนจะเริ่มเรียนออนไลน์จากทางบ้าน วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

ประกาศ ! ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อฉีดพ่นยุงภายในโรงเรียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อชั้น ป.1-ม.4 (รอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 และการรับแบบเรียน (ทางไปรษณีย์)
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนใหม่ และการรับแบบเรียน (ทางไปรษณีย์) 

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อชั้น ป.1-ม.4 (รอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. หมดเวลาลงทะเบียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกาศผลสอบและรับแบบเรียน (นักเรียนเดิม ปีการศึกษา 2563) 

ยกเลิกประกาศนี้ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 และรับแบบเรียน
ตารางกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ยกเลิกประกาศนี้ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. หมดเวลาลงทะเบียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ประกาศ ! เปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ประกาศ ! เลื่อนการจัดสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ(แยกตามแผนการเรียน)ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนนักเรียนทุน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1M_emi2clnvX0LheJj5KbewYwxf-n6eLOSG9uwzp1wW8/edit?usp=sharing
นักเรียนทีต้องการย้ายแผนการเรียน สามารถส่งแบบฟอร์มย้ายแผนได้ ตั้งแต่วันที 18 - 21 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น >> Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศ ! ยกเลิกการยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ที่โรงเรียน (สำหรับนักเรียนเดิม ชั้น ป.6 และ ม.3)
>>ใบแจ้งการชำระค่าเทอม (สำหรับนักเรียนเดิม ชั้น ป.6 และ ม.3) ที่จะยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน(ใหม่) ปีการศึกษา 2564
>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน(เดิม)

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri