Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 


 

ตารางสอบกลางปีที่ 1/2565 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1-6
 

กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ลงทะเบียนร่วมงาน KMS School Tour 2022 เพื่อเยี่ยมชมบรรยากาศ สถานที่จริง ภายในโรงเรียน ซึ่งจะเปิดบ้านให้เยี่ยมชมในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร 

เนื่องในโอกาสโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ครบ 90 ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2565 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง KMS 90 Years V RUN จัดโดย สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
>> เปิดรับสมัคร: วันที่ 8 สิงหาคม-15 กันยายน 2565
>> สมัครร่วมกิจกรรมเดินวิ่ง
>> รายละเอียดกิจกรรมเดินวิ่ง
>> สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด" สำหรับนักเรียน ระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ป 

12 สิงหาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น.
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับประถม
กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับมัธยม 

28 กรกฎาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำคณะครูและนักเรียนถวายพระพรชัยมงคล วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.30 น. 

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้น ม.1-6
 

กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

คู่มือเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 3/2565) ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เริ่มใช้วันที่ 4 กรกฎาคม 2565
>> หมายเหตุ: แก้ไขในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 4 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กำหนดให้นักเรียนชั้น ม.1-6  (อายุ 12 ปีขึ้นไป) เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มกระตุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565  เวลา 09:00 - 12:00 น.  ที่หอประชุมศุขศรีสมร
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ม.1-6
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ขอความร่วมมืผู้ปกครองให้ทำ บัตรผู้ปกครองนักเรียน ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565
>>แบบฟอร์มการขอมีบัตรผู้ปกครองนักเรียน 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 และ 16 มิถุนายน 2565
>>นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดต่างๆ เนื่องในวันไหว้ครู
>>นักเรียนที่ได้รับรางวัลแผ่นทองผดุงเกียรติ

📌 หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากศิษย์เก่าเขมะสิริฯ งดเข้ามาไหว้ครูที่โรงเรียน 

คู่มือเปิดเรียน ปีการศึกษา 2565 (ฉบับที่ 2/2565) ของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เริ่มใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2565 

เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอสำรวจข้อมูลผู้ปกครองเพื่อนำมาลงในระบบ Student Care Solution
>> แบบสำรวจข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อนำไปใช้ในระบบ Student Care Solution
>> ผู้ปกครองสามารถดูรายละเอียดระบบ Student Care Solution 

ประกาศ! 2 พ.ค.65>> เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2565 วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยโรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (On-site) ทุกระดับชั้น 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2565 

นักเรียนปัจจุบัน (ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2564) ดาวน์โหลดใบชำระค่าแบบเรียน ปีการศึกษา 2565 

นักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
>> ระดับประถม วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 7.00-12.00 น. ที่โรงเรียน
>> ระดับมัธยม วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. ที่โรงเรียน 

ประกาศ! ปิดทำการ 1 วัน ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 เพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงภายในโรงเรียน 

ประกาศ! 30 มี.ค.65>> แจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประเภทประจำ ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.2-ม.5)
>> กรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประเภทประจำ ปีการศึกษา 2565 

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-4 วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 8.00-10.00 น. ที่ รพ.พญาไท3
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน
>> บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
>> ใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 สำหรับนักเรียน ชั้น ป.5-6 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน
>> บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน
>> ใบนัดการเข้ารับฉีดวัคซีน เข็มที่ 2 

ประกาศ ! 12 เม.ย.65>> คืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 และค่าเรียนภาคฤดูร้อน
>>รายละเอียดการคืนเงินค่าธรรมเนียมการเรียน 

แจ้งกำหนดรับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1, ปพ.2) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศ! 5 เม.ย.65>> รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (แยกตามห้องเรียน) 

ประกาศ ! 24 มี.ค.65>> แจ้งรับเงินเรียนฟรี 15 ปี ภาคเรียนที่ 2/2564
>> รายละเอียดการรับเงินเรียนฟรี 15 ปี 

การยืนยันเรียนต่อ ชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 และ ม.3)
>> ดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1/2565 ได้ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซต์ : pay.khemasiri.ac.th/confirm


 

ประกาศ ! 25 มี.ค.65>> รายชื่อนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ม.3 ที่มีสิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (แยกตามแผนการเรียน)
>> นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้ที่ : https://forms.gle/B3XcxybUoXpuV1AW6
>> นักเรียนทีต้องการย้ายแผนการเรียนสามารถส่งแบบฟอร์มย้ายแผนได้ตั้งแต่วันที 25-29 มีนาคม 2565 เท่านั้น >> Download รายละเอียด และแบบฟอร์มการขอย้ายแผน 

ประกาศ ! 24 มี.ค.65>> ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อน (Summer) ปีการศึกษา 2565
>> กรอกแบบฟอร์มเพื่อแจ้งเลขบัญชีรับเงินคืน 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565 (รอบสุดท้าย) ตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2565 

ประกาศ ! 7 มี.ค.65>> การยืนยันเรียนต่อ ชั้น ม.1 แล ม.4 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 และ ม.3) ตั้งแต่วันที่ 25-29 มีนาคม 2565


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ยกเลิก
>> ชั้น ป.2-6 สนใจสมัครเรียนภาคฤดูร้อน
>> ชั้น ม.2-3 สนใจสมัครเรียนภาคฤดูร้อน


 

ประกาศ ! 28 ก.พ. 65 >>กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-4 ที่ รพ.พญาไท3
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ป.1-4
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน


 

ประกาศ ! 23 ก.พ. 65 >> ปรับเปลี่ยนการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564


 

ประกาศ ! 22 ก.พ. 65 >>กำหนดฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนชั้น ป.5-6 ที่ รพ.พญาไท3
>> รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ชั้น ป.5-6
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีน
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.1-5
ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.4-6
 

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564
>> ชั้น ป.4-5 ม.1-2 และม.4-5 สอบระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียน
>> ชั้น ป.6 และ ม.3 สอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-3 มีนาคม 2565 ที่โรงเรียน


 

ประกาศ ! 11 ก.พ. 65 เลื่อนฉีดวัคซีน สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี


 

ประกาศ ! 10 ก.พ. 65 แจ้งเรียนออนไลน์จนจบปีการศึกษา 2564 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 ชั้น ม.6
>> ข้อกำหนดการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.6 

ยกเลิก ประกาศ! กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และเวลานัดหมาย
>> เอกสารที่ต้องนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่มาฉีดวัคซีน
>> บัตรประชาชนตัวจริงของนักเรียน (กรณีนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำบัตรประชาชน ใช้สำเนาสูติบัตรของนักเรียนแทนได้)


 

ประกาศ ! 26 ม.ค. 65 ขยายเวลาเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ถึงวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 

ประกาศ ! รายละเอียดการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
>> ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
>> หรือติดต่อรับใบชำระค่าธรรมเนียม ที่งานการเงิน


 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้นักเรียนอายุ 5-11 ปี ได้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 นั้น กระทรวงฯ ได้กำหนดให้โรงเรียนสำรวจข้อมูลเพื่อรอรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี"
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียนอายุ 5-11 ปี
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 26 มกราคม 2565


 

ประกาศ ! 10 ม.ค. 65 พบนักเรียนติดเชื้อโควิด-19
ประกาศ ! 5 ม.ค. 65 พบครูติดเชื้อโควิด-19


 

ประกาศ ! 6 ม.ค. 65 เปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทุกระดับชั้น


 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 มกราคม 2565 

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.4-6


 

ประกาศ ! 30 ธ.ค. 64 เพิ่มเติมแนวทางการเรียนการสอน และเลื่อนกำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2564
>> คู่มือเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 (ชั้นประถม)
>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เลือกเรียนแบบ On-Site หรือ Online ภาคเรียนที่ 2/2564 (ชั้นมัธยม)


 

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ระดับชั้น ป.5-ม.4
>> นักเรียนชั้น ป.5-ม.4 ที่ไม่เคยผ่านการสอบ
>> นักเรียนชั้น ป.6-ม.4 ที่เคยผ่านการสอบแล้ว
>> นักเรียนชั้น ม.1-ม.2 ห้องเรียน IEP


 

ประกาศ ! เปิดเรียนที่โรงเรียน (On-site) ทุกระดับชั้น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 เป็นต้นไป (ไม่มีการเรียนการสอนออนไลน์)


 

ประกาศ ! เปิดเรียนที่โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับชั้นมัธยม วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป
>> แนวทางการปฏิบัติฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ขอเรียนออนไลน์จากทางบ้าน
>> นักเรียนทุกคนต้องตรวจ ATK (ล่วงหน้า 1 วัน) ก่อนมาเรียนที่โรงเรียน
>> แผนเผชิญเหตุ


 

ประกาศ ! ขยายเวลาเรียนออนไลน์จากทางบ้าน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2/2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564


  14 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ คณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

>> หมายเหตุ: ใช้เรียนออนไลน์และเรียนตามปกติที่โรงเรียน


 

ประกาศ ! เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 การเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน


 

กิจกรรม KMS online Open House 2021 ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 พฤศจิกายน 2564


 

กิจกรรม KMS School Tour 2021 จัดขึ้นในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.45 - 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 ตุลาคม 2564
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 ตุลาคม 2564
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)


 

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
 

11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติ หม่อมเจ้าหญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์พระองค์แรก คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – 6 วันที่ 7,11 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)


 

แจ้งการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี) ที่ลงทะเบียนแล้ว

>> หมายเหตุ: วันและเวลาในการรับบริการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


 

ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนได้
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้ง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.


 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน"
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564


 

ประกาศ ! เรื่อง มาตรการลดค่าเทอม และคืนค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
>>ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอมที่ปรับใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่:https://pay.khemasiri.ac.th
>>ผู้ปกครองที่ชำระแล้ว (ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.64) ทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนที่ชำระเกินไว้ให้ผ่านบัญชีที่แจ้งรับเงินเยียวยานักเรียน ภายในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
>>ผู้ปกครองที่ชำระเพื่อยืนยันสิทธิ์ (ม.1, ม.4, นักเรียนใหม่) ทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนที่ชำระเกินไว้ให้ผ่านบัญชีที่แจ้งรับเงินเยียวยานักเรียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564


 

กำหนดการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2564


 

กำหนดการวัดและประเมินผลกลางปี ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.1- ป.6 ระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2564


 

งดเรียนออนไลน์ 1 วัน ในวันพุธที่ 15 กันยายน 2564


 

ประกาศ ! เรื่อง รับเงินช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท) จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง วันพุธที่ 15 กันยายน 2564


 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน และได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563

>> ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
>> ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6


 

ประกาศ ! งดการติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียน ได้ทาง Line: @khemasiri


 

ประกาศ ! ยกเลิกการเปิดเรียนที่โรงเรียน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นหรือได้รับอนุญาตจากราชการ และแจ้งกำหนดการสอบระหว่างภาคและการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ถึง 13 สิงหาคม 2564


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน์
คู่มือเรียนออนไลน์
ตารางเรียนออนไลน์


 

ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2563 

ยกเลิกประกาศนี้ !ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

ยกเลิกประกาศนี้ ! ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564


 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

>> หมายเหตุ: ตารางเรียนนี้ใช้เรียนออนไลน์และเรียนตามปกติที่โรงเรียน 

ยกเลิกประกาศนี้ ! ประกาศ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) เป็นวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 และนักเรียนจะเริ่มเรียนออนไลน์จากทางบ้าน วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

ประกาศ ! ปิดทำการ วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อฉีดพ่นยุงภายในโรงเรียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อชั้น ป.1-ม.4 (รอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 และการรับแบบเรียน (ทางไปรษณีย์)
ขั้นตอนการมอบตัวนักเรียนใหม่ และการรับแบบเรียน (ทางไปรษณีย์) 

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดใบชำระค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 ที่มีสิทธิ์ข้าศึกษาต่อชั้น ป.1-ม.4 (รอบสัมภาษณ์ออนไลน์) 

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับประถมศึกษา ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.00-12.00 น. หมดเวลาลงทะเบียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีสิทธิ์สอบเข้าชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แบบออนไลน์) 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการประกาศผลสอบและรับแบบเรียน (นักเรียนเดิม ปีการศึกษา 2563) 

ยกเลิกประกาศนี้ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 และรับแบบเรียน
ตารางกิจกรรมเดือนพฤษภาคม ของนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 

ยกเลิกประกาศนี้ ! เลื่อนเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม ลงทะเบียนเข้ารับการปฐมนิเทศ (แบบออนไลน์) วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น. หมดเวลาลงทะเบียน 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ประกาศ ! เปลี่ยนรูปแบบการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 เป็นแบบออนไลน์ 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (แยกตามห้องเรียน) 

ประกาศ ! เลื่อนการจัดสอบนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564


 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ(แยกตามแผนการเรียน)ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนนักเรียนทุน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ภายในวันที่ 21 เมษายน 2564 ได้ที่ : https://docs.google.com/forms/d/1M_emi2clnvX0LheJj5KbewYwxf-n6eLOSG9uwzp1wW8/edit?usp=sharing
นักเรียนทีต้องการย้ายแผนการเรียน สามารถส่งแบบฟอร์มย้ายแผนได้ ตั้งแต่วันที 18 - 21 เมษายน 2564 นี้เท่านั้น >> Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน และรายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศ ! ยกเลิกการยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และชั้น ม.4 ที่โรงเรียน (สำหรับนักเรียนเดิม ชั้น ป.6 และ ม.3)
>>ใบแจ้งการชำระค่าเทอม (สำหรับนักเรียนเดิม ชั้น ป.6 และ ม.3) ที่จะยืนยันสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน(ใหม่) ปีการศึกษา 2564
>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

ประกาศ ! แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน(เดิม)

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri