Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวัันทอร์ศรี เพื่อรำลึกถึง ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  กิจกรรมฝ่ายประจำ
- วันที่ 14 พ.ค. 62 นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-17.00 น. ที่อเนกประสงค์1
- วันที่ 15 พ.ค. 62 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.30 น.

  การรับนักเรียนชั้น ม.3 (เก่า) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

  นักเรียน ชั้น ป.6(เก่า) ยืนยันการเรียนต่อ และมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปะถมศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document