Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 


 

กำหนดการสำหรับนักเรียนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2567 

กำหนดการสำหรับนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 

แจ้ง ปิดทำการ 1 วัน ในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 เพื่อฉีดพ่นกำจัดยุงภายในบริเวณโรงเรียน 

ข่าวจากงานทะเบียน>> ในระหว่างวันที่ 17 เม ษายน-8 พฤษภาคม 2567 ปิดรับการยื่นคำร้องขอเอกสารทางการศึกษาออนไลน์ นักเรียนที่ต้องการเอกสารทางการศึกษาในช่วงวันดังกล่าว ขอให้ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่โรงเรียน ในวันทำการจันทร์-ศุกร์ เวลา 08:30-15:00 น. 

นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.2-ม.5 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำได้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำ 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (แยกตามแผนการเรียน) ปีการศึกษา 2567 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชุดยุวกาชาด ให้มีผลในกาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป 

การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 และชั้น ม.3 

ขอเชิญนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วม "กิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน" ชั้น ป.2-ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเรียนปรับพื้นและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

>> ชั้น ป.1-5 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2567
>> ชั้น ป.6 และ ม.1-2 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2567
>> ชั้น ม.3 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567


 

แจ้งวันปิดทำการ วันที่ 5 และ 8 มีนาคม 2567 เนื่องจากคุณครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมอบรมสัมมนาฯ 

ประกาศ 2 ก.พ.67>> การขอรับเงินคืนของศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ (ศิษย์เก่า) ที่เคยเปิดบัญชีโรงเรียนธนาคารฯ (ธ.ก.ส.) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2566

>> รายชื่อศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์(ศิษย์เก่า) ที่ยังไม่ได้มารับเงินคืน

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ กับโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม- 6 กุมภาพันธ์ 2567 

 ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6 
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.1-6 


 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/ 2566 ชั้น ป.1-6 ม.1-2 และ ม.4-5 

รงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดงานวิชาการ "เขมะสิริฯนิทรรศ'66 ครั้งที่ 33" หัวข้อ ThaiThai Unique style เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนทุกระดับชั้น ในวันที่ 18-19 มกราคม 2567 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่รางวัล “โรงเรียน กล้าฝัน กล้าทำ เปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ  Whole School Transforming: 7 Changes ผ่านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ” และโรงเรียนมีผลการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสถาบันอาศรมศิลป์ วันที่ 5 มกราคม 2567 

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2567 คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2567 มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย" โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันเด็กให้นักเรียนระดับประถมศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567


 

ขอเชิญชวนศิษย์เขมะสิริฯ ผู้ปกครอง ครู และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงาน KMS Run for Giving 2024 “วิ่งนี้เพื่อให้” ในวันอาทิตย์ 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกิจการโรงเรียนตระเวนชายแดน จ.สระแก้ว จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ รพ.วชิระ และส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยการเดิน-วิ่ง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคุณครู ศิษย์ และสาธารณประโยชน์ (สมัครก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จะได้รับถุงผ้าใส่ของอเนกประสงค์ 1 ใบ)
>>สมัคร&อ่านรายละเอียดได้ที่: https://www.fanaticrun.com/activity/kms-run-for-giving-2024 

กิจกรรม Around Me Club เป็นกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะอารมณ์สังคม โดยห้องทักษะชีวิต เปิดรับสมัครนักเรียนชั้น ป.1-ป6 ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566 ท่านผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสมัครได้ที่ ครูประจำชั้นของนักเรียน หรือทาง Line: @kmsmentalhealth
 

 ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ป.1-6 
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2566 ชั้น ม.1-6  

Mr.Masahiko  Suruga อาจารย์ใหญ่ โรงเรียน Himeji International School ประเทศญี่ปุ่น
พร้อมด้วย Ms.Lisa  Suruga ผู้จัดการกิจการโรงเรียน และMs.Miura Madeline Naomi
รักษาการคณะกรรมการบริหาร เข้าพบคุณครูชนิดดา ตันไพบูลย์ ผู้อำนวยการ คุณปวิภัทร์
อัจจมาลย์วรา รองประธานคณะกรรมการงานวิเทศสัมพันธ์ และคุณครูภาวพันธ์  คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการศึกษา เพื่อพูดคุยวางแผนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ทางวัฒนธรรมและภาษาระหว่างโรงเรียนที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป ที่โรงเรียน Himeji
International School ประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12 ธันวาคม 2566 

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 

บรรยากาศ "กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2566" วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 

ขอเชิญผู้ปกครองและนักเรียนสมัครเข้าร่วม "กิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และทัศนศึกษา ที่ต่างประเทศ" จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 

ประกาศ 27พ.ย.66>> จุดรอรับนักเรียนกลับบ้าน (หลังเลิกเรียน) เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

 

ประกาศ 21พ.ย.66>> แจ้งกำหนดการสอบและวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2567 

รายชื่อศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์(ศิษย์เก่า) ที่ลงทะเบียนร่วมงานกีฬาสี ปีการศึกษา 2566 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

 

กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/ 2566 

ขอน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน 14 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน และโรงเรียนกำหนดให้เป็น "วันรื่นเริงประจำปี"โดยจัดให้มีการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น 

ประกาศ 8พ.ย.66>>การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2566 สำหรับศิษย์เขมะสิริฯ(ศิษย์เก่า) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2567 

23 ตุลาคม วันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 คุณปวิภัทร  อัจจมาลย์วรา ผู้จัดการฝ่ายบริการ นำคณะครูและนักเรียนร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ ณ ลานพระราชวังดุสิต 

ประกาศ 21ต.ค.66>> มาตรการเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 วันที่ 24 ตุลาคม 2566 

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

11 ตุลาคม วันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร  เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก คุณเขมินท์  คงจำเนียร ผู้จัดการโรงเรียน ประธานในพิธีจุดธูปเทียน วางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ นำคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้แทนสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และพนักงาน จัดพิธีรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ 

การติดต่อโรงเรียนในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2566 

 25 กันยายน วันพูนศรีเกษม เป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระองค์ท่าน  

 24 กันยายน วันมหิดล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ที่ ร.พ.ศิริราช นอกจากนี้ ผู้แทนโรงเรียนได้นำเงินร่วมบริจาค ที่ศิริราชมูลนิธิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ร.พ.ราชวิถี และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย  

 ตารางสอบกลางปี ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6 
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-6 

 

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ป.1-ม.5

 

บรรยากาศงาน KMS Open House 2023 เปิดบ้านโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน จากประเทศญี่ปุ่น
Miss Narumi  Kobayashi และ Mr. Yuta  Saito นักเรียนจากโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น กล่าวทักทายนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  นักเรียนญี่ปุ่นจะเข้าเรียนและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับนักเรียน ชั้น ม.5/2 ระยะเวลาประมาณ 6-7 เดือน 

บรรยากาศกิจกรรม "วันสัปดาห์ห้องสมุด" วันที่ 23-29 สิงหาคม 2566 ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ 80 ปีเขมะสิริ

 

บรรยากาศกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" วันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ
 

12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ป.1-6 
 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-6  

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกคนเปิดบัญชีใหม่ เพื่อออมเงินกับโรงเรียนธนาคารเขมะสิริอนุสสรณ์
>>รายละเอียดเพิ่มเติม 

28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียน ได้แก่ เวียนเทียน ถวายผ้าอาบน้ำฝน ทำบุญใส่บาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และแห่เทียนพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามทางพุทธศาสนา วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 

ประกาศ 20ก.ค.66>> โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ประกาศให้วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เป็นวันหยุดเรียนกรณีพิเศษ

 

ข่าวจากกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์>> ขอเชิญนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ส่งผลงานและสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ที่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ฯ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม 2566 ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ
 

กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

 

ขอเชิญนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วม "กิจกรรมเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม และทัศนศึกษา ที่ต่างประเทศ"

 

20 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึง คุณสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566

 

ข่าวจาก สอวน.>> ขอเชิญนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วม "โครงการโอลิมปิกวิชาการ"
>> สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

มาตรการเข้าร่วมการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และมอบตัวนักเรียนเก่า วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566

 

3 มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คุณจิรุดา สุวรรณปรีชา ผู้จัดการฝ่ายบุคคล นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 2 มิถุนายน 2566 #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

ประกาศ 26พ.ค.66>> คู่มือเปิดเรียน ปีการศึกษา 2566 เริ่มใช้วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 

ประกาศ 26พ.ค.66>> มาตรการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ส่งผลตรวจ ATK วันที่ 28 พ.ค. 66)

 

ประกาศ 27มี.ค.66>> โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

หมายเหตุ: นักเรียนประจำทุกคนเข้าเรือนนอน วันอาทิตย์ทีี่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-17.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ

 

๒๑ พฤษภาคม "วันทอร์ศรี" คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมระลึกถึงพระคุณของ หม่อมราชวงศ์ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 

ปิดทำการ วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “๖ สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร” จึงขอเชิญชวนให้คุณครู บุคลากร และนักเรียน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
>>คู่มือการเลือกตั้ง

 

ประกาศ >> ปิดทำการ วันที่ 13-17 เมษายน 2566 หยุดเทศกาลสงกรานต์

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri