Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

  ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนชั้น ม.6

 

28 กรกฏาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณครูปวิภัทร์  อัจจมาลย์วรา รองผู้จัดการฝ่ายสารสนเทศ นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำพิธีถวายพระพร วันที 24 กรกฏาคม 2563


 

ฝ่ายประจำทำบุญเรือนนอน วันอาทิตย์ทีี่ 19 กรกฎาคม 2563


 

  ฝ่ายประจำ กำหนดรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดังนี้
- รับกลับบ้าน วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.30-18.30 น.
- ส่งเข้าเรือนนอน วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00-18.30 น.


 

ยินดีต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งวันเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง


 

การเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน
คู่มือเรียนออนไลน
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับประถม
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับมัธยม


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน


 

ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ...รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน ปีการศึกษา 2563


 

การมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ทางไปรษณีย์)


 

เลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563 เป็นหลังเปิดเทอม (วันและเวลาจะแจ้งอีกครั้ง)


 

เลื่อนการเปิดเทอม ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขยายระยะเวลาการชำระค่าธรรมเนียมการเรียน เพื่อยืนยันสิทธิ์ในการศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 (นักเรียนเก่า) ออกไปถึงวันที่ 30 เมษายน 2563


 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ (แยกตามแผนการเรียน) และนักเรียนทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ได้ที่ : https://forms.gle/tn3qv1AmFxHCGtdt7
นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน
สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน ได้ที่ www.khemasiri.ac.th หรือ จากลิ๊งค์ที่ครูประจำชั้น ส่งให้ทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563


 

ประกาศ จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่องแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ดังนี้


 

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร IEP ชั้น ป.1 และ หลักสูตรปกติ ชั้น ป.1-ม.4(เพิ่ม)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับผลสอบนักเรียนชั้น ป.6 และชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การรับแบบเรียน ซื้อแบบเรียน และสมุด (สำหรับใช้เรียน ปีการศึกษา 2563)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน และการชำระค่าเทอม ของนักเรียน(เก่า)่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2562


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแจ้งรายละเอียด (เพิ่มเติม) เกี่ยวกับ การยกเลิกเรียนภาคฤดูร้อน การชำระค่าเทอม วันมอบตัวนักเรียนใหม่ และการซื้อชุด ของนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมช่วงปิดเทอม มีนาคม - เมษายน 2563


 

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สช.จึงมีมาตรการให้โรงเรียนปฏิบัติดังนี้

 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document