Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     

  ครั้งแรกกับการออกร้านงานกาชาดของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4

  14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน และเป็น "วันรื่นเริงประจำปี" ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะจัดการแสดงร่วมงานวันรื่นเริงด้วยความสนุกสนาน

  ยินดีต้อนรับ ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 7.00-14.00 น.

  ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 วันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561

  23 ตุลาคม ของทุกปี วันปิยมหาราช เป็นวันคล้ายวันวรรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ไปวางพวงมาลา ณ ลานพระราชวังดุสิต

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการอบรมการเจริญสติ "ค่ายพุทธมาตา" ภาคกลับมารู้สึกตัว ให้แก่บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2561 (3วัน2คืน) ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


  ปิดทำการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนเข้าค่ายพุทธมาตา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อฉีดยุงภายในโรงเรียน

  11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธ๊รำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.30-9.30 น. ณ หน้าพระรูปอนุสาวรีย์

 

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมงาน
"KMS Open House 2018" ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

กำหนดการงาน KMS Open House 2018
ปิดรับการลงทะเบียน

ภาพบรรยากาศงาน KMS Open House 2018


  วันที่ 25 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีทำบุญขึ้น ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  24 กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุเสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช และโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้มอบเงินให้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย โรงพยาบาลศิริราช วิทยาลัยพยาบาลบรมราขชนนี และวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์เป็นประจำทุกปีดังที่หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่ ได้ทรงปฏิบัติมา

  ตารางสอบกลางปีที่ 1/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน Westlake Girls High School ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์อายุ 13 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้-28 กันยายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม


 

ขอเชิญร่วมงาน "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี


 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า
"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย
"

12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สนามบาสเกตบอล


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด"กิจกรรมเทิดพระคุณแม่"่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ระดับมัธยม
เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมต้น
เวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับมัธยมปลาย

- วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ระดับประถม
เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับประถมต้น
เวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับประถมปลาย


  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและครูเอกชนจากฟิลิปปินส์ ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.00-11.30 น.

  28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล

  เนื่องในวันเข้าพรรษา ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรม เวลา 7.00 น. "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" และเวลา 12.00 น. "แห่เทียนพรรษา" ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และ่วัดภคินีนาถวรวิหาร

  คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ" วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น. ณ ชุมชนรอบๆโรงเรียน

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ งดเรียนเสริมวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากขณะนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด เขตบางพลัดจึงจะเข้ามาฉีดยุ่งภายในโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล


  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

  20 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันระลึกถึง "คุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต ซึ่งคณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงอาหารให้แก่นักเรียนฝ่ายประจำ เวลา 17.00-19.30 น. ที่อเนกประสงค์ และที่ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี มีงานโชว์สัตว์ให้นักเรียนดูอีกด้วย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา "SUMMER in UK 2018" (ระหว่างวันที่ 14-28 ตุลาคม 2561) สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-29 มิถุนายน 2561 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูมยุรี สุขสุพุฒิ โทร. 062-6911-848 และครูปราณี อรุณโรจน์ โทร. 081-4289-225

  ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช เข้ามาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์  เพื่อให้คำปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 11.30 น. ปีการศึกษา 2561

  เนื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชาและวันหยุดราชการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงเห็นสมควรให้วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดพิเศษ

  การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

 

ตรวจผลการสอบ RT(ป.1) และตรวจผลสอบ NT(ป.3) ปีการศึกษา 2560


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำบุญเลี้ยงพระเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ ม.ร.ว. ทอร์ศรี เกษมศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร


  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ที่หอประชุมศุขศรีสมร ดังนี้
- ชั้น ม.1-3 เวลา 8.30 น.
- ชั้น ม.4-6 เวลา 13.00 น.
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document