Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2564
     
14 พฤศจิกายนวันรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 11 ตุลาคมวันรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร
     
12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนพรรษา  
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri