Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2565
     
วันเด็กแห่งชาต วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ กีฬาสีประจำปีการศึกาา 2565
14 พฤศจิกายน วันรำลึกถึง
ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี และวันรืนเริง
23ตุลาคม วันปิยมหาราช 11ตุลาคม วันรำลึกถึง
ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
วันพูนศรีเกษม วันมหิดล KMS School Tour 2022
ถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระพันปีหลวง
ถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แห่เทียนพรรษา
พิธีไหว้คร การปฐมนิเทศผู้ปกครอง ยินดีต้อนรับเปิดภาคเรียน
     
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
ปีการศึกษา 2564  
ปีการศึกษา 2563  
ปีการศึกษา 2562  
ปีการศึกษา 2561  
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri