Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2562
     
ร้านโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
งานกาชาดประจำปี 2562
พิธีรำลึกถึง
ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี
และวันรื่นเริงประจำป
วันปิยมหาราช
     
ค่ายพุทธมาตา พิธีรำลึกถึง
ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
KMS Open House 2019
     
วันมหิดล และ วันพูนศรีเกษม วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
     
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
แลกเปลียนวัฒนธรรมและภาษา
กับโรงเรียน Harima
พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562
     
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
Untitled Document