Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และแห่เทียนพรรษา
วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และวัดภคินีนาถวรวิหาร

 
 
 
 
 
 
Untitled Document