Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

ประกาศ...รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563

 
 

ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 
 

ประกาศ...รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน ปีการศึกษา 2563

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  1 กรกฎาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  1- 31 พฤษภาคม 2563   งดบุคคลภายนอกติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเอง
  5 พฤษภาคม 2563   ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แยกตามห้องเรียน)
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document