Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 

 

 25 กันยายน วันพูนศรีเกษม เป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่พระองค์ท่าน 

 

 

 24 กันยายน วันมหิดล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา ที่ ร.พ.ศิริราช นอกจากนี้ ผู้แทนโรงเรียนได้นำเงินร่วมบริจาค ที่ศิริราชมูลนิธิ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ร.พ.ราชวิถี และสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย 

 

 

 ตารางสอบกลางปี ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6 
 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-6 

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  28 ตุลาคม 2566   แนะแนวการศึกษาต่อระดับ ชั้น ม.1 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6
  27 ตุลาคม 2566   นักเรียน ชั้น ป.3 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี
  24 ตุลาคม 2566   เปิดภาคเรียนที่ 2/2566
  23 ตุลาคม 2566   ผู้แทนครูและนักเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
      นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน
  18-20 ตุลาคม 2566   กิจกรรม English Camp ชั้น ม.1-6
  16 ตุลาคม 2566   กิจกรรม English Camp ชั้น ป.1-6
  13 ตุลาคม 2566   ครู ระดับชั้น ป.1-3 เข้าอบรมการแทรกศัพท์รอบรู้
      ครูและบุคลากรทุกคน เข้าอบรมธรรมะ
  12-23 ตุลาคม 2566   ปิดภาคเรียนที่ 1/2566
  12 ตุลาคม 2566   ครูทุกระดับชั้น เข้าอบรม Active Learning
  11 ตุลาคม 2566   พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน
  10-11 ตุลาคม 2566   ครูต่างชาติอบรม
  6-11 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบกลางปี ปีการศึกษา 2566 ชั้น ป.1-6
  5-11 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.1-5
  2-6 ตุลาคม 2566   กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2566 ชั้น ม.6
  1 กันยายน-29 ตุลาคม 2566   เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri