Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 
 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน"
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564

 
 

กำหนดการวัดและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ชั้น ม.1-ม.6 ระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2564

 
 

กำหนดการวัดและประเมินผลกลางปี ปีการศึกษา 2564 ชั้น ป.1- ป.6 ระหว่างวันที่ 20-29 กันยายน 2564

 
 

ประกาศ ! เรื่อง มาตรการลดค่าเทอม และคืนค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม)
>>ผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าเทอมที่ปรับใหม่ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ที่:https://pay.khemasiri.ac.th
>>ผู้ปกครองที่ชำระแล้ว (ระหว่างวันที่ 24-28 ส.ค.64) ทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนที่ชำระเกินไว้ให้ผ่านบัญชีที่แจ้งรับเงินเยียวยานักเรียน ภายในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
>>ผู้ปกครองที่ชำระเพื่อยืนยันสิทธิ์ (ม.1, ม.4, นักเรียนใหม่) ทางโรงเรียนจะคืนเงินส่วนที่ชำระเกินไว้ให้ผ่านบัญชีที่แจ้งรับเงินเยียวยานักเรียน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  20-29 กันยายน 2564   กำหนดการสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2564 (รูปแบบออนไลน์)
  29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564   กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (รูปแบบออนไลน์)
  12 กรกฎาคม 2564   เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ยกเลิก
  11 กรกฎาคม 2564   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน ยกเลิก
  1 มิถุนายน 2564   นักเรียนทุกระดับชั้น เริ่มเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ Application สช. On mobile
  สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้
จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  กสทช.   มาตรการช่วยเหลือและสนับสนุนภาครัฐและประชาชน เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อ Covid-19 (อินเทอร์เน็ตสำหรับนักเรียน ราคา 79 บาท/เดือน เป็นเวลา 2 เดือน)
  ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ฯ   แถลงการณ์โรคโควิด-19 ในเด็ก (ฉบับที่ 2/2564) เรื่องวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
สำหรับเด็ก
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Walailak TCAS'๖๕: DEK-Rian'๖๕ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา   ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการ วมว. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
  สนง. ป.ป.ช.   แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดรับบทความวิชาการ โครงการประกวดบทความวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  สนง.ส่งเสริมการศึกษาเอกชน   มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
       
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri