Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.30 น.
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  16 พฤษภาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
  15 พฤษภาคม 2562   ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  14 พฤษภาคม 2562   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน และนักเรียนประจำ(เก่า)ซื้อแบบเรียน
  10 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม  ซื้อแบบเรียน และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  9 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม  ซื้อแบบเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  1-26 เมษายน 2562   กิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับประถมและระดับมัธยม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
  สงกรานต์บ้านเรา(เขมะสิริฯ)  
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน...รับสมัครครูสอนแนะแนว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document