Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1 - ม.4) ปีการศึกษา 2562 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244
 
  ด่วน...รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
  ด่วน...รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยม) จบการศึกษาระดับปริญาตรี เอกภาษาอังกฤษ สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
 
 
       
 
  ครั้งแรกกับการออกร้านงานกาชาดของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4
 
  14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน และเป็น "วันรื่นเริงประจำปี" ซึ่งนักเรียนทุกระดับชั้นจะจัดการแสดงร่วมงานวันรื่นเริงด้วยความสนุกสนาน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  29 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์(อพวช.) จ.ปทุมธานี
  23 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกิจกรรมออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2561 ณ สวนลุมพินี
  14 พฤศจิกายน 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง และวันรื่นเริงประจำปี
  11 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนประจำไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) เวลา 9.30-16.00 น.
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document