Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

ด่วน...รับสมัครครูสอนแนะแนว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน...รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
       
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 จากสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561
 
  การรับนักเรียนชั้น ม.3 (เก่า) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
  นักเรียน ชั้น ป.6(เก่า) ยืนยันการเรียนต่อ และมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น.
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  28 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ป.6 ยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
  25 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับมัธยม
  23 มีนาคม 2562   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ที่อาคารทอร์ศรี
  22 มีนาคม 2562   ประกาศผลสอบ ระดับประถม
  8-9 มีนาคม 2562   ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
  7 มีนาคม 2562   อบรมคอมพิวเตอรครูภายในโรงเรียน์ "โครงการก้าวทันเทคโนโลยี"
  2-3 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ ONET ที่โรงเีรียนสามเสนวิทยาลัย
  21-28 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2561
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document