Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ์จัดการแข่งขัน "กีฬาสี ครั้งที่ 49" วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่สนามกีฬาฯ
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันพ่อ ให้แก่นักเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร ดังนี้
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยม
- เวลา 08.45-11.45 น. ชั้น ม.1-3
- เวลา 13.00-15.30 น. ชั้น ม.4-6

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อสำหรับนักเรียนระดับประถม
- เวลา 08.45-11.45 น. ชั้น ป.1-3
- เวลา 13.00-15.30 น. ชั้น ป.4-6

 
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.4-6
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
       
  9 ธันวาคม 2562   กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562
  4 ธันวาคม 2562   กิจกรรมวันพ่อ ระดับประถม
  3 ธันวาคม 2562   กิจกรรมวันพ่อ ระดับมัธยม
       
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมต้น) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document