Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 

 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

 

 

นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.2-ม.5 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำได้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งภายในวันที่ 30 เมษายน 2567
>> แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำ

 

 

กำหนดการสำหรับนักเรียนปัจจุบัน ปีการศึกษา 2567

 

 

กำหนดการสำหรับนักเรียนใหม่ (ป.1-ม.5) ปีการศึกษา 2567

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  16 พฤษภาคม 2567   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
  15 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ
  14 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับประถม
      นักเรียนประจำใหม่ ระดับประถม เข้าเรือนนอน
      นักเรียนประจำเก่า (ประถมและมัธยม) เข้าเรือนนอน
  13 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม
      นักเรียนประจำใหม่ ระดับมัธยม เข้าเรือนนอน
  1-26 เมษายน 2567   กิจกรรม "เรียนภาคฤดูร้อน" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2567
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri