Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียน Westlake Girls High School ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์อายุ 13 ปีขึ้นไปเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้-28 กันยายน 2561
 รายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

ขอเชิญร่วมงาน "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี

 
 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 ความว่า
"เมื่อเรารวมกำลังกันทั้งชาติ ย่อมสามารถช่วยไทยไขปัญหา
ผนึกแรงหลอมรวมร่วมปัญญา จักนำพาชาติตนรอดพ้นภัย
"

12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่สนามบาสเกตบอล

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  31 สิงหาคม-1 กันยายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  29-31 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
  24 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
  23-29 สิงหาคม 2561   "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี
  21 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.00-16.00 น. ที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  20 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้าชมงาน "มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ หว้ากอ จ.ประจบคีรีขันธ์" เวลา 6.00-19.00 น.
  20 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document