Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
       
 

 

กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 07.20-08.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล หน้าอาคารอนุสรณ์ ๘๐ ปีเขมะสิริ

 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 "ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน"

 

 

แจ้งตารางเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  25 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ระดับมัธยม
  21 พฤษภาคม 2567   กิจกรรม "วันทอร์ศรี"
  20 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
  18 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ระดับประถม
  16 พฤษภาคม 2567   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
       
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri