Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.1-6
 
  กำหนดการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1, ม.2 ,ม.4, ม.5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กำหนดมาตรการด้านมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

 
 

ขอเชิญร่วมงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ "อยู่แบบไทยไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  19-24 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  14 กุมภาพันธ์ 2563   พิธีลาครู ของนักเรียน ชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  5-14 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  1 กุมภาพันธ์ 2563   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
  31 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เวลา 7.15-17.00 น.
  29 มกราคม 2563   นักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาท้องฟ้าจำลอง เวลา 7.00-16.00 น.
  27 มกราคม-7 กุมภาพันธ์ 2563   ครูและนักเรียนจากโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น มาแลกเแลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  23-24 มกราคม 2563   ฝ่ายวิชาการจัดงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ "อยู่แบบไทยไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี" ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม (ตัดเย็บเสื้อผ้า) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมต้น) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document