Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

รายละเอียดและแบบฟอร์มการย้ายแผนการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (ย้ายแผนได้ตั้งแต่งวันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563 เท่านั้น)

 
 

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ การ Work from home คือ สิ่งที่จะช่วยหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้อีกทางหนึ่ง อยากให้ทุกคนร่วมมือกัน...เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง คนอื่นๆ และประเทศของเรา

 
 

ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อ (แยกตามแผนการเรียน) และนักเรียนทุน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนแผนการเรียนที่ 2 ลงทะเบียนเลือกวิชาเรียน(ภาษา) ได้ที่ : https://forms.gle/tn3qv1AmFxHCGtdt7
นักเรียนที่มีความประสงค์จะขอย้ายแผนการเรียน
สามารถดูรายละเอียดและ Download แบบฟอร์มการขอย้ายแผน ได้ที่ www.khemasiri.ac.th หรือ จากลิ๊งค์ที่ครูประจำชั้น ส่งให้ทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 7 เมษายน 2563

 
 

ประกาศ จากประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563
เรื่องแนวปฏิบัติของโรงเรียนเอกชนในระหว่างประกาศให้ปิดเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ
ช่วงระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติ (เพิ่มเติม) ดังนี้

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  22 มีนาคม- 30 เมษายน 2563   งดบุคคลภายนอกติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเอง
  29 มีนาคม - 10 เมษายน 2563   นักเรียนชั้น ม.3 ยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ด้วยการนำใบชำระค่าเทอมที่ได้รับทางไลน์ ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 10 เม.ย. 63 โดยไม่ต้องนำหลักฐานมาส่งให้โรงเรียน ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยืนยันการเรียนต่อจากการชำระเงินทางธนาคารเอง
  26 มีนาคม - 10 เมษายน 2563   นักเรียนชั้น ป.6 ยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ด้วยการนำใบชำระค่าเทอมที่ได้รับทางไลน์ ไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ภายในวันที่ 10 เม.ย. 63 โดยไม่ต้องนำหลักฐานมาส่งให้โรงเรียน ทางโรงเรียนถือว่าผู้ปกครองยืนยันการเรียนต่อจากการชำระเงินทางธนาคารเอง
  25 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ม.1,ม2,ม.4-ม,6 โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
  24 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.6 และส่งใบชำระค่าเทอม โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
      ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ป.1-ป.5 โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
  20 มีนาคม 2563   ประกาศผลสอบนักเรียน ชั้น ม.3 และส่งใบชำระค่าเทอม โดยครูประจำชั้นจะแจ้งโดยตรงกับผู้ปกครองและนักเรียน
      แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียนต่อ และนักเรียนทุน ชั้น ม.4 ทางเว็บไซต์
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยม) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม (อาหาร) สอนนักเรียนระดับประถม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม (ตัดเย็บเสื้อผ้า) สอนนักเรียนระดับมัธยม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document