Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2562
 
  ขอเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ระดับประถมศึกษา) จากวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1 - ม.4) ปีการศึกษา 2562 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244
 
  ด่วน...รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
 
 
       
 
  ขอเชิญร่วมงาน เขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "พลังสร้างสรรค์" วันที่ 24-25 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
  กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
       
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  2-3 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ ONET ที่โรงเีรียนสามเสนวิทยาลัย
  8 กุมภาพันธ์ 2562   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. และงานเลี้ยงอำลา เวลา 16.00-20.00 น. โดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
  31 มกราคม- 7 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.6
  29 มกราคม 2562   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา(ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท) เวลา 8.00-16.00 น.
  28 มกราคม-8 กุมภาพันธ์ 2562   กิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนญี่ปุ่น Kanto International Senior High School
  24-25 มกราคม 2562   ฝ่ายวิชาการจัดงาน "เขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๑"
  16 มกราคม 2562   "วันครู" ปิดทำการ 1 วัน
  15 มกราคม 2562   กิจกรรมวันน้ำเงิน-แดง ปีนี้ธีม "ขับขานตำนานล้านนา" บุคลากรสนับสนุนเป็นเจ้าภาพจัดงาน
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document