Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
 
   ด้วยความห่วงใยใส่ใจดูแลนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กำลังดำเนินการเพื่อนำระบบดูแลนักเรียน Student Care เข้ามาใช้ในโรงเรียน
 รายละเอียดของระบบ: http://www.student.co.th
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  20 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล
  10 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญและอนุสรณ์สถานแห่งชาติ
  5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ จ.พระนครศรีอยุธยา
  3-5 กรกฎาคม 2562   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปเข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
  26 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
  20-21 มิถุนายน 2562   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ยุวกาชาดระดับ 3 ชั้น ม.1
  19 มิถุนายน 2562   นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
  13 มิถุนายน 2562   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  12 มิถุนายน 2562   ฝ่ายประจำ ทำบุญเรือนนอน ที่อเนกประสงค์ 1
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document