Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ประกาศ! เลื่อนวันสมัครและสอบสัมภาษณ์นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยม 4 จากเดิมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 8.45-10.45 น. เป็น วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 8.45-10.45 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244 ต่อ 101
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1 - ม.4) ปีการศึกษา 2562 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
 
 
 
       
 
  เปิดรับสมัครนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา "SUMMER in UK 2019" (ระหว่างวันที่ 14-28 เมษายน 2562) รับนักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 จำนวน 15 คน สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-31 มกราคม 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ครูฑิภาภร ชุมภู โทร. 086-998-7394 ครูณิชชาอร บุญบุตร โทร. 098-2578-917 ครูมยุรี สุขสุพุฒิ โทร. 062-6911-848 และครูปราณี อรุณโรจน์ โทร. 081-4289-225
 
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.4-6
 
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2561
 
  เปิดรับสมัครแล้วจ้า การพัฒนาบุคลิกภาพ(นอกเวลาเรียน) สำหรับนักเรียนประถม รุ่นที่ 5 
รับเพียงกลุ่มละ 9 คนเท่านั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางวันทำกิจกรรม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  มกราคม-กุมภาพันธ์ 2562   ตารางวันทำกิจกรรม"หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ(นอกเวลาเรียน) Intensive Care รุ่น 5
  24-28 ธันวาคม 2561   การสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2561
  19 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.2 ไปทัศนศึกษาสวนเบญจทัศ(สวนรถไฟ) เขตจตุจักร เวลา 8.20-16.00 น.
  14 ธันวาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์์ ถนนกำแพงเพชร 3 เขตจตุจักร เวลา 8.00-15.30 น.
  6-7 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 48" ที่สนามกีฬา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  4 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับประถมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  3 ธันวาคม 2561   กิจกรรม "เทิดพระคุณพ่อ" ระดับมัธยมศึกษา ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document