Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

ตารางเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
แจ้งวันเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 
 

แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 1 สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

 
 

การเรียนบทเรียนออนไลน์ เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน
คู่มือเรียนออนไลน
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับประถม
ตารางเรียนออนไลน์ ระดับมัธยม

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  7 กรกฎาคม 2563   นักเรียนประจำ ชั้น ม.4-.6 เข้าเรือนนอน
  1 กรกฎาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
  30 มิถุนายน 2563   นักเรียนประจำ ชั้น ป.1-ม.3 เข้าเรือนนอน
  19 มิถุนายน 2563   ฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
  1-26 มิถุนายน 2563   นักเรียนทุกระดับชั้น เรียนบทเรียนออนไลน์
  1- 31 พฤษภาคม 2563   งดบุคคลภายนอกติดต่อกับโรงเรียนด้วยตนเอง
  5 พฤษภาคม 2563   ประกาศรายชื่อนักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (แยกตามห้องเรียน)
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document