Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 
 

ประกาศ ! รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนเรียน และได้รับคะแนนยอดเยี่ยมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2563

>> ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6
>> ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

 
 

ประกาศ ! งดการติดต่อด้วยตนเองที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ผู้ปกครองสามารถติดต่อโรงเรียน ได้ทาง Line: @khemasiri

 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อปรับพื้นฐานก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 โดยจะเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
เข้ารับรหัสเรียนออนไลน์
คู่มือเรียนออนไลน์
ตารางเรียนออนไลน์

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  29 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2564   กำหนดการสอบระหว่างภาคเรียนและการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2564 (รูปแบบออนไลน์)
  12 กรกฎาคม 2564   เปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1/2564 (นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน) ยกเลิก
  11 กรกฎาคม 2564   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน ยกเลิก
  1 มิถุนายน 2564   นักเรียนทุกระดับชั้น เริ่มเรียนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1/2564
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri