Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด "กิจกรรมภาคฤดูร้อน" ประจำปีการศึกษา 2562
- รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ป.1
- รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ป.2-6
-
รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ม.1-3
หมายเหตุ: นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น และนักเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนต้องเรียนภาคฤดูร้อน

 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีลาครูให้นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อนักเรียนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

 
 

วิธีล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน "ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค"

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  25 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม 2563   นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สอบปลายปี และชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  19-24 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  14 กุมภาพันธ์ 2563   พิธีลาครู ของนักเรียน ชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  7 กุมภาพันธ์ 2563   กิจกรรมใส่บาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เวลา 6.30-7.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล
  5-14 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนชั้น ม.6 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
  2 กุมภาพันธ์ 2563   นักเรียนฝ่ายประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า จ.ปทุมธานี
  1 กุมภาพันธ์ 2563   การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม (ตัดเย็บเสื้อผ้า) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนภาษาอังกฤษ (ระดับมัธยมต้น) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document