Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
       
 
  12 สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง คุณครูเผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพร วันที่ 11 สิงหาคม 2563
 
 

กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2563
ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 ชั้น ม.4-6

 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีไหว้ครู ประจำการศึกษา 2563
กำหนดการไหว้ครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กำหนดการไหว้ครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  24-28 สิงหาคม 2563   กำหนดการสอบระหว่างภาค และสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
  20 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ม.4-6
  13 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3
  6 สิงหาคม 2563   กิจกรรม "วันไหว้ครู" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-6
  24 กรกฎาคม 2563   พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม
      กำหนดให้นักเรียนประจำกลับบ้านทั้งหมด
  17 กรกฎาคม 2563   นักเรียนชั้น ม.6 แผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน Online กับนักเรียน Kanto ประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านระบบ Zoom เวลา 10.00-11.10 น.
  7 กรกฎาคม 2563   นักเรียนประจำ ชั้น ม.4-.6 เข้าเรือนนอน
  1 กรกฎาคม 2563   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document