Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ด่วน...รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน (บัญชี) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
  ด่วน...รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. เจ้าหน้าที่ธุรการ(จัดซื้อ)
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
       
 
  เนื่องในวันมาฆบูชา ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น. ที่สนามบาสเกตบอล
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด "พิธีลาคร"ู ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
 
  ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.1-ม.2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ม.4-ม.5
 
  กำหนดการสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5
หมายเหตุ กำหนดการสอบและกิจกรรมต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
     
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  2-3 มีนาคม 2562   นักเรียนชั้น ม.6 สอบ ONET ที่โรงเีรียนสามเสนวิทยาลัย
  21-28 กุมภาพันธ์ 2562   กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2561
  14 กุมภาพันธ์ 2562   หยุดเรียน 1 วัน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน (50 มค.ก./ลบ.ม.)
  11 กุมภาพันธ์ 2562   พิธีลาครู นักเรียนชั้น ม.6 เวลา 8.00-12.00 น. และงานเลี้ยงอำลา เวลา 16.00-20.00 น. โดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document