Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 

 

ประกาศ 22พ.ย.65>> มาตรการในการเข้าร่วม "กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2565" วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

 

 

ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2565 ชั้น ม.1-6


 

 

กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  30 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 เข้าร่วมกิจกรรม "วันกีฬาสี" ที่โรงเรียน
  24 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ
  23 พฤศจิกายน 2565   นักเรียนชั้น ป.5 ทัศนศึกษาพระราชวังเดิม วัดอรุณราชวรารามและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
      แนะแนว TCAS เทคนิคการทำ portfolio และ A-LEVEL วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
  21-22 พฤศจิกายน 2565   ตรวจสุขภาพประจำปีของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6
  14 พฤศจิกายน 2565   พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี ผู้ทรงก่อตั้งโรงเรียน และวันรืี่นเริงประจำปี
  12 พฤศจิกายน 2565   งาน 90 ปีเขมะสิริฯ จัดโดยสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri