Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวัันทอร์ศรี เพื่อรำลึกถึง ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
 
  กิจกรรมฝ่ายประจำ
- วันที่ 14 พ.ค. 62 นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-17.00 น. ที่อเนกประสงค์1
- วันที่ 15 พ.ค. 62 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  26 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.1-6
  25 พฤษภาคม 2562   การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-6
  21 พฤษภาคม 2562   กิจกรรมวันทอร์ศรี ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  16 พฤษภาคม 2562   เปิดภาคเรียนที่ 1/2562
  15 พฤษภาคม 2562   ค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  14 พฤษภาคม 2562   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน และนักเรียนประจำ(เก่า)ซื้อแบบเรียน
  10 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับมัธยม  ซื้อแบบเรียน และปฐมนิเทศผู้ปกครองใหม่ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  9 พฤษภาคม 2562   มอบตัวนักเรียนใหม่ระดับประถม  ซื้อแบบเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  1-26 เมษายน 2562   กิจกรรมภาคฤดูร้อน ระดับประถมและระดับมัธยม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
   
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
 
       
 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครครูสอนคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

 
 

ด่วน..รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(HR) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเอง ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101

      ประกาศย้อนหลัง
 
 
 
Untitled Document