Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Center menu"
 
 
 
 
       
 

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ แจ้งเปลี่ยนแปลงชุดยุวกาชาด ให้มีผลในกาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป

 

 

การมอบตัวและยืนยันสิทธิ์เรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 และชั้น ม.3

 

 

ขอเชิญนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.1-ม.3 เข้าร่วม "กิจกรรมภาคเรียนฤดูร้อน" ชั้น ป.2-ม.4 ปีการศึกษา 2567 เพื่อเรียนปรับพื้นและเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2567 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

>> ชั้น ป.1-5 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ป.2-6 ปีการศึกษา 2567
>> ชั้น ป.6 และ ม.1-2 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ม.1-3 ปีการศึกษา 2567
>> ชั้น ม.3 สมัครเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  25 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู จากสถาบัน Fun Language
  22 มีนาคม 2567   ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 และรับแบบเรียน
  21 มีนาคม 2567   ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-6 และรับแบบเรียน
  19 มีนาคม 2567   มอบตัวและยืนยันการเรียนต่อ ม.4 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ม.3
  18 มีนาคม 2567   มอบตัวและยืนยันการเรียนต่อ ม.1 สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6
  15 มีนาคม 2567   กิจกรรมส่งต่อนักเรียน ระดับมัธยม
  14 มีนาคม 2567   กิจกรรมส่งต่อนักเรียน ระดับประถม
  8 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสนับสนุน
  7-8 มีนาคม 2567   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ป.1-6)
  5 มีนาคม 2567   การอบรม“พัฒนาการสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอก” สำหรับครูและบุคลากรสนับสนุน
  1 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู
  29 กุมภาพันธ์ 2567   กิจกรรมค่าย Art Camp KMS 2023 (ป.1-6)
  28 กุมภาพันธ์ 2567   นักเรียนชั้น ป.3 สอบประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
 
 
 
      ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri