Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1 - ม.4) ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244 ต่อ 101
 
  ด่วน...รับสมัครครูสังคมศึกษาฯ (ระดับประถมปลาย)จบการศึกษาระดับปริญาตรี เอกสังคมศึกษา หรือ เอกประถมศึกษา สนใจสมัครสนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
  ด่วน...รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
       
 
 
 
       
 
  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมงาน "KMS Open House 2018" ในวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้(ฟรี) ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 ดังนี้
1. โทรศัทพ์ 024242244 ต่อ 101
2. ลงทะเบียนออนไลน์
https://goo.gl/forms/DsJUhOVYV3eas0EJ3
 
  ตารางสอบกลางปีที่ 1/2561 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.4-6
 
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  23 ตุลาคม 2561   พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหราราช ที่ลานพระราชวังดุสิต
  13 ตุลาคม 2561   พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
  11 ตุลาคม 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
  10 ตุลาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับประถม
  2 ตุลาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1-6 ร่วมกิจกรรม English Camp เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  29 กันยายน 2561   KMS Open House 2018 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  24 กันยายน 2561   ทำบุญวันมหิดล วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียนชั้น ม.6 วางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
  19-26 กันยายน 2561   กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2561
  14 กันยายน 2561   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เวลา 14.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  11 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 "การสร้างวินัยในตนเอง" โดยพระอาจารย์ชาครินทร์ เวลา 9.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   ตารางอบรมมารยาท ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายนอกโรงเรียน
  ปีการศึกษา 2561   บุคลากรครูอบรมภายในโรงเรียน
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document