Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

คณะครูและนักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ "ทำความดีด้วยหัวใจ"
วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.45-12.00 น.
ที่่เชิงสะพานกรุงธน-วัดภคินีนาถวรวิหาร-บิ๊กซี-ตลาดกรุงธน

 
 
 
Untitled Document