Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
  
 
 
กิจกรรมนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2562
 
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:30-16:30 น.
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์ วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 9:30-16:30 น.
นักเรียนประจำทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์รถเก่าและตลาดน้ำตลิ่งชัน วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2562
นักเรียนประจำทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์โชคชัยและบ้านบางเขน วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้าน 1000 ไม้ วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30-16.30 น.
นักเรียนฝ่ายประจำทัศนศึกษาบ้านร้อยปี สวนสมุนไพร สวนเกษตรลัดดาวัลย์และตลาดน้ำวัดตะเคียน วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30-16.30 น.
วันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการ 20 มิถุนายน 2562 คณะผู้บริหารและทายาท จัดเลี้ยงอาหารนักเรียนฝ่ายประจำ และมีสัตว์แปลกมาโชว์ให้นักเรียนดูด้วย ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
กิจกรรมทำบุญเรือนนอน วันที่ 12-13 มิถุนายน 2562 ที่อาคารอเนกประสงค์ 1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนฝ่ายประจำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนฝ่ายประจำ เข้าเรือนนอน วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00-17.00 น. ที่อเนกประสงค์ 1
 
กิจกรรมนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2561
 
ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านศิลปิน คลองบางหลวง วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
นักเรียนฝ่ายประจำไปทัศนศึกษา MAHANAKHON SKY WALK วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562
ฝ่ายประจำจัดกิจกรรม "ลอยกระทง" วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00-20.00 น. ที่ลานกิจกรรมอาคาร 80ปีและสระว่ายน้ำ
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษามิวเซียมสยาม หรือพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Museum Siam, Discovery Museum) วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ฝ่ายประจำจัดกิจกรรม "อังคาร-พฤหัสประภัสสร" วันอังคารที่ 11 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 19.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพรรณไม้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี วันอาทิตย์ ที่ 26 สิงหาคม 2561
ฝ่ายประจำจัดกิจกรรม "อังคาร-พฤหัสประภัสสร" วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 19.00-21.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์และตลาดน้ำตลิ่งชัน วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561
ฝ่ายประจำ จัดกิจกรรม "วันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00-19.00 น. ที่ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี
ฝ่ายประจำ จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ์ เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดน้ำคลองลัดมะยอม วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น.
ฝ่ายประจำ "ทำบุญเรือนนอน" วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. ที่อเนกประสงค์ 1
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2561
 
กิจกรรมนักเรียนประจำ ปีการศึกษา 2560
 
ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำนไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์ วันที่ 21 มกราคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น.
ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณพ์บางลำพู วันที่ 17 ธันวาคม 2560 เวลา 9.30-16.00 น.
ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ศิริราชและตลาดวังหลัง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-16.30 น.
ฝ่ายประจำจัดกิจกรรม"ลอยกระทง" ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่สระว่ายน้ำโรงเรียน
ฝ่ายประจำนำนักเรียน ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนบูรณะฌาปนสถาน วันที่ 19 สิงหาคม 2560ที่วัดวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงและตลาดน้ำขวัญเรียม วันที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น.
ฝ่ายประจำนำนักเรียนประจำฟังเทศมหาชาติ ที่วัดนาคปรก ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น.
ฝ่ายประจำจัดพิธีทำบุญเรือนนอน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักเรียนประจำในการเข้ามาพักอาศัยอยู่ที่นี้ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์
ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (นิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร) และตลาดน้ำตลิ่งชัน วันที่ 18 มิถุนายน 2560
ฝ่ายประจำ จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้นักเรียนประจำ ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
 
 

Untitled Document