Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
ค่าธรรมเนียนการศึกษา
 
 
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรปกต
ค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร IEP
 
งานการเงินเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
Untitled Document