Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

โรงเรียน Kanto International Senior High School จากประเทศญี่ปุ่น
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 27 มกราคม -7 กุมภาพันธ์ 2561

ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document