Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
การฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี)

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ดำเนินงานตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ

 
   

กำหนดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็ม 2 สำหรับนักเรียน ที่ รพ.พญาไท 3

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-3 วันที่ 21-22 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 21 ตุลาคม 2564
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19 วันที่ 22 ตุลาคม 2564
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 (เพชรเกษม 19)
>> กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 – 6 วันที่ 7,11 ตุลาคม 2564
>> แบบสำรวจฯ และแบบคัดกรอง (ชุดใหม่)
>> รายชื่อนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด 19
>> แนวทางปฏิบัติในการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)

แจ้งการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน (อายุ 12-18 ปี) ที่ลงทะเบียนแล้ว

>> หมายเหตุ: วันและเวลาในการรับบริการฉีดวัคซีนทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีน (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้งโรงเรียนได้
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) นอกจังหวัดที่ตั้ง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น.

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน อายุ 12-18 ปี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านกรอก "แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน"
>> แบบสำรวจความประสงค์ขอรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) สำหรับนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
>> ส่งแบบสำรวจฯ ภายในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564
   
Timeline การฉีดวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้แก่นักเรียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @khemasiri
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri