Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับ Hyogo-ken Harima High School
ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document