Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
   
 
 
นายปวัฒน์ อัจจมาลย์วรา
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
 
บุคลากรฝ่ายจัดซื้อ
 
นางสาวศรุดา วัฒนากลาง
งานจัดซื้อและพัสดุ
นายชูชัย หุ่นแจ้ง
งานเช็คสต็อกสินค้าและพัสดุ
นางสาวอลิตษา บุญมี
ร้านเครื่องเขียนและพัสดุ
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
     
     
งานจัดซื้อ-พัสดุ-ครุภัณฑ์
:
การขอเสนอซื้อ
    วันอังคาร และวันพฤหัสบดี ส่งใบขอเสนอซื้อที่งานจัดซื้อ
    วันจันทร์ ส่งใบขอเสนอซื้อให้ผู้บริหารพิจารณา
 
:
การเบิกอุปกรณ์ เวลา 9.00-10.00 น.
    วันอังคาร งานธุรการ
    วันจันทร์ วัสดุสิ้นเปลือง
    วันศุกร์ ร้านเครื่องเขียน
       
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri