Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2566

 
แผนก
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ผู้บริหาร
11
6.40
ครูประถม
43
25.00
ครูมัธยม
51
29.65
บุคลากรสนับสนุน
28
16.28
พนักงาน
39
22.67
รวมทั้งหมด
172
100
สำรวจเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 
 
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri