Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนบุคลากรโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2565

 
แผนก
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ผู้บริหาร
11
6.47
ครูประถม
44
25.88
ครูมัธยม
55
32.35
บุคลากรสนับสนุน
29
17.05
พนักงาน
42
24.70
รวมทั้งหมด
170
100
สำรวจเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
 
 
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri