Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

จำนวนนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

ปีการศึกษา 2563

 
ระดับชั้น
จํานวน
ค่าเฉลี่ย
ประถมต้น
254
16.69
ประถมปลาย
334
21.94
มัธยมต้น
432
28.38
มัธยมปลาย
502
32.98
รวมทั้งหมด

1,522

100
สำรวจเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
 
     
 
Untitled Document