Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
   
 
 
ฝ่ายประจำ

ในขณะที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง ความล้ำสมัยเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนเราจนแทบไม่รู้ตัว แต่โลกของนักเรียนประจำโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยังอบอวลไปด้วยความรัก ความอบอุ่น และความเอื้ออาทร จากบรรดาครูประจำทั้งหลายที่ได้เอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่เข้ามาพักพิงประดุจลูกหลานของตนเอง

นอกจากนักเรียนประจำต้องเรียนตามปกติในแต่ละวันแล้ว โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ยังเลือกกิจกรรมให้นักเรียนประจำทำในวันหยุด เพื่อให้คลายความเหงาจากการคิดถึงบ้าน และเสริมประสบการณ์ด้วยการพาไปทัศนศึกษา เรียนทำขนม ทำอาหาร ดนตรีไทย เป็นต้น

ทั้งนี้โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เปิดรับนักเรียนประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนจะอยู่ประจำต้องไม่มีโรคประจำตัว ต้องสมัครใจอยู่ประจำ
ถ้าเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาต้องทำธุระส่วนตัวด้วยตัวเองได้ และประการสำคัญต้องปฏิบัติตามกฏระเบียบของฝ่ายประจำ

Khemasiri Boarding School

Even though the world is forever changing due to advanced technology, the world of boarding students at Khemasiri Memorial School is still filled with warmth, compassion, and comfort, provided by all of the teachers who constantly take great care of the students as if the students were their own family members.

Besides taking regular classes during the weekdays, Khemasiri offers various activities for the boarding students during the weekends and holidays to help eliminate students’ homesickness and to add valuable experience. Some activities are field trips, cooking (both meals and dessert), Thai music, etc.

Students from Prathom 3 through Mathayom 6 are eligible to apply to be boarding students at Khemasiri, provided that the students are healthy and can perform basic self-care. A very important part is also the fact that boarding students must follow the school’s rules and regulations.

--------------------------------------------------------
 
บทสัมภาษณ์นักเรียนประจำ
  ตั้งแต่ก้าวแรกที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ข้าพเจ้ารู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะจะได้มาศึกษาในโรงเรียนใหม่ พบเพื่อนใหม่ มีประสบการณ์ใหม่ๆ หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปหลังจากข้าพเจ้าเข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกคิดถึงบ้าน คิดถึงครอบครัว และรู้สึกท้อแท้มาก เพราะข้าพเจ้าเป็นนักเรียนประจำต้องห่างไกลบ้านและครอบครัว บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าร้องไห้คิดถึงบ้าน เมื่อเวลาผ่านไปข้าพเจ้าได้รับรู้ว่าโรงเรียนแห่งนี้ได้มอบทั้งความรัก ความอบอุ่น ความรู้และมิตรภาพมากมายให้แก่ข้าพเจ้า คุณครูทุกท่านรักและเอาใจใส่นักเรียนประจำทุกคนเหมือนแม่คนที่สอง คุณครูได้สรรหากิจกรรมมาให้นักเรียนได้ร่วมทำอยู่บ่อยๆ อาทิ กิจกรรมวันเสาร์-อาทิตย์ กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมสวดมนต์ในทุกคืนวันอังคารและวันพฤหัสบดี เป็นการสวดมนต์ยาวและฝึกสมาธิ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการทำความดีให้แก่นักเรียนประจำ และในบางโอกาสทางโรงเรียนได้นิมนต์พระอาจารย์จากวัดต่างๆ มาเทศน์ให้นักเรียนได้ฟังกัน กิจกรรมเหล่านี้นอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังเป็นการคลายเครียดอีกด้วย ข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าโชคดีมากที่ได้มาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ ได้พบเจอเพื่อนดีๆ ได้รับความรู้และได้รับการอบรมสั่งสอนจากคุณครู เมื่อข้าพเจ้าสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนนี้ข้าพเจ้าจะไม่ลืม “โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์” แห่งนี้
  นางสาวศรันย์พร  ทองเผือก

A Student’s Quote

            The first minute I stepped onto Khemasiri ground, I was very excited because I knew I would get to study at a prestigious school, meet new friends, and gather exciting experience. After one week had passed, I started to feel homesick. I missed my family and began to feel discouraged because I was a boarding student, far away from home. Often times, I cried. However, after a certain amount of time, I started to feel that the school gave me so much—love, warmth, education and friendship. Every teacher gave tremendous attention to every boarding student. They became our surrogate mothers. The teachers provided activities to keep us occupied such as field trips, saying a prayer every Tuesday and Thursday nights (long prayers to foster concentration and meditation). All these activities helped students to become good and moral persons. For some occasions, Khemasiri requested monks from different temples to teach “Dharma” to the students. The days went by without feeling empty; on the contrary, they were filled with relaxation. I believe that I was extremely fortunate to have the chance to study at Khemasiri. I got to meet great friends, receive great education, and obtain valuable lessons from the teachers. When I finished Mathayom 6, I would never forget my beloved Khemasiri Memorial School.

  Miss Saranphorn Thongphuak
 
--------------------------------------------------------
 
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri