Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
รับนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1-ม.4) ปีการศึกษา 2563 (รอบสุดท้าย)
แต่ละชั้นมีที่นั่งจำนวนจำกัด
ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 มิถุนายน 2563
   
หลักสูตรปกติ: รับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.4
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป. 1 – ม. 4 (หลักสูตรปกติ)
   
หลักสูตร Intensive English Program (IEP): รับนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1
  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป. 1 (หลักสูตร IEP)
   
การซื้อใบสมัคร :
  ซื้อใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี วันจันทร์-วันศุกร์
  เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
  ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ Facebook : Khemasiri Memorial School และ
  Line : @khemasiri (โรงเรียนจัดส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)
   
รายละเอียดเพิ่มเติม :
  โทรศัพท์: 02-4242244
   
  Facebook: Khemasiri Memorial School
  http://facebook.com/KhemasiriSchool
   
  Line: @khemasiri
  https://line.me/R/ti/p/%40khemasiri
 
ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียนใหม่ (หลักสูตรปกติ)
   
 
 
   
 
     
 
Untitled Document