Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2564
   
ระดับชั้น ป.1
  ห้องปกติ สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ) จำนวน 60 คน
  ห้อง IEP สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ (ทดสอบทักษะทางวิชาการ)
กับครูไทยและครูต่างชาติ
จำนวน 30 คน
     
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นนักเรียนหญิง
  สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าชั้น ป.1
  อายุครบเกณฑ์ 6 ขวบ (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)นับถึง 16 พฤษภาคม 2565 และกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
  อายุไม่ถึงเกณฑ์ สามารถสมัครได้ แต่ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน และกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3
     
กรอกใบรับสมัคร/ดาวน์โหลดระเบียบการ ได้ที่ : https://apply.khemasiri.ac.th/
  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 7 พฤศจิกายน 2564
   
ค่าสมัครสอบ:
  ห้องปกติ 300 บาท
  ห้อง IEP 500 บาท
  หมายเหตุ: นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งห้องปกติ และห้อง IEP ค่าสมัครสอบ 500 บาท
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

  Line: @khemasiri
  โทรศัพท์: 02-424-2244, 02-424-5777 ต่อ 101 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
   
**นักเรียนใหม่ ชั้น ป.2-ม.5 ปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัครเดือนธันวาคม 2564**
 
   
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri