Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ 2565
 

เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

   
ห้องปกติ: รับชั้น ป.1-ป.6 และ ชั้น ม.1-ม.5
  ชั้น ป.1 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ป.2-6 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
  ชั้น ม.1 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ม.2-3 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
  ชั้น ม.4 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ม.5 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร
     
ห้อง IEP: รับชั้น ป.1-3 และ ชั้น ม.1-3
  ชั้น ป.1 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ป.2-3 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ม.1 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
  ชั้น ม.2-3 ดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร  
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร : เป็นนักเรียนหญิง
  สำหรับนักเรียนที่จะสมัครเข้าชั้น ป.1
  อายุครบเกณฑ์ 6 ขวบ (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2559)นับถึง 16 พฤษภาคม 2565
และกำลังเรียนอยู่ชั้นอนุบาล 3
  อายุไม่ถึงเกณฑ์ สามารถสมัครได้ แต่ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน และกำลังเรียนชั้นอนุบาล 3
   

กรอกใบรับสมัครได้ที่ :

https://apply.khemasiri.ac.th/  
   
ค่าสมัครสอบ:
  ห้องปกติ 300 บาท
  ห้อง IEP 500 บาท
  หมายเหตุ: นักเรียนสามารถสมัครได้ทั้งห้องปกติและห้อง IEP ค่าสมัครสอบ 500 บาท
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :

  โทรศัพท์: 02-424-2244, 02-424-5777 ต่อ 101 (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)
  Line: @khemasiri
 
   
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri