Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
 
นายเผ่าเกษม คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
 
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
รอง ผจก. ฝ่ายบริการ
 
 
บุคลากรฝ่ายบริการ
   
     
นางสาวศรีสุชา มูซาพงษ์
นายธนกฤต สังข์สุวรรณ
 
     
     
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri