Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
 
นายเผ่าเกษม คงจำเนียร
ผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
 
นายปวิภัทร์ อัจจมาลย์วรา
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
นายภาวพันธ์ คงจำเนียร
รองผู้จัดการฝ่ายบริการ
 
 
คณะกรรมการฝ่ายบริการ
   
     
นายอาทิตย์ รักษา
นายธนกฤต สังข์สุวรรณ
 
     
   
     
นางสาวศรีสุชา บูซาพงษ์
   
     
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri