Untitled Document
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

จดหมายถึงผู้ปกครองนักเรียนเขมะสิริฯ(ปัจจุบัน)

 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
การปฐมนิเทศผู้ปกครองและการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6
ขออนุญาตบันทึก เผยแพร่ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว เพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์
การใช้ระบบ Student Care Solution ปีการศึกษา 2567
พื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าในฝ่ายนักเรียนประจำ
การใช้โทรศัพท์ของนักเรียนประจำ เมื่ออยู่ในโรเงรียน
กำหนดการรับนักเรียนประจำกลับบ้าน ภาคเรียนที่ 1/2567
จดหมายย้อนหลัง
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri