Untitled Document
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ " <
  
 
 
กฏระเบียบของฝ่ายประจำ
 
 
ระเบียบของนักเรียนประจำ  
     
  ระเบียบทั่วไปที่ต้องปฏิบัติ  
     
  การทำบัตรรับ-เยี่ยม  
     
  ระเบียบการเยี่ยม-รับ-ส่ง นักเรียนประจำ  
     
  ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยง  
     
  ระเบียบการรักษาพยาบาล  
     
  ระเบียบการจองเตียง  
     
  ระเบียบการอยู่ประจำภาคเรียนฤดูร้อน  
     
การแต่งกายของนักเรียนประจำ  
  เครื่องแบบของนักเรียนประจำ ชั้น ป.3-ม.6

- เครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนด (ข้อ 2) จำนวน 4 ชุด พลศึกษา 1 ชุด และยุวกาชาด 1 ชุด (ชั้น ป.3-ม.3) เสื้อทุกชุดปักดาวแดง(ตามขนาดที่กำหนด) ด้านขวาของตัวเสื้อ

- เครื่องแบบเสื้อผ้าที่ใช้ในเรือนนอน เป็นเสื้อคอปกฮาวาย สีเหลือง ติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต แขนสั้นเหนือศอก 4 ซ.ม. ตัวยาวแค่สะโพกล่าง (ไม่ยาวและใหญ่เกินไปไหล่ตกได้ไม่เกิน 1 นิ้ว) จำนวน 5 ตัว ปักชื่อ-นามสกุลสีน้ำเงินทางด้านขวา ระดับปากกระเป๋า อักษรสูง 1 เซนติเมตร กระโปรงจีบใหญ่รอบตัว ยาวคลุมเข่า สีกรมท่า จำนวน 5 ตัว (ปักชื่อ-นามสกุลไว้ที่ขอบด้านใน หรือที่กระเป๋า)
 
ขนาดดาวแดงปักบนเสื้อนักเรียนประจำ
 
   
ป.3-ม.6
     
ตารางกิจกรรมประจำวัน  
     
วัน / เวลา กิจกรรมวันจันทร์ - วันศุกร์
05.30 น. ตื่นนอน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า – ไปเรียนหนังสือ
15.30 น. เลิกเรียน
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. ทบทวนบทเรียน
19.00 น. เข้าแถวสวดมนต์
20.00 น. ทบทวนบทเรียน / ทำการบ้าน งานที่ค้าง
21.00 น. เข้าแถวขึ้นเรือนนอน
วันอังคารและวันพฤหัสบดี ขึ้นสวดมนต์ ทำวัตรเย็น อบรม เชิญวิทยากรพิเศษ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
วันศุกร์  19.30 น. เข้าสวดมนต์ ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วัน / เวลา กิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
06.00 น. ตื่นนอน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. ลงจากเรือนนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. เข้าแถวสวดมนต์ ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri