Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ " <
  
 
 
กฏระเบียบฝ่ายนักเรียนประจำ
 
 

เรียน  ท่านผู้ปกครองและนักเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

     ด้วยฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัดได้มีที่พักในการเข้าศึกษาต่อ  นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย  รู้จักพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     ในปีการศึกษา 2565 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียน (ชั้น ป.3-ม.6) ในปกครองของท่านเข้าอยู่เป็นนักเรียนประจำ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยการกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำ"

** ส่งแบบฟอร์มฯภายในวันที่ 30 เมษายน 2565
** ติดต่อฝ่ายนักเรียนประจำ ได้วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  โทร. 024242244 ต่อ 136

 
**************************************************
 
 
ระเบียบของนักเรียนประจำ  
     
  ระเบียบทั่วไปที่ต้องปฏิบัติ  
     
  การทำบัตรรับ-เยี่ยม  
     
  ระเบียบการเยี่ยม-รับ-ส่ง นักเรียนประจำ  
     
  ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยง  
     
  ระเบียบการรักษาพยาบาล  
     
  ระเบียบการจองเตียง  
     
  ระเบียบการอยู่ประจำภาคเรียนฤดูร้อน  
     
การแต่งกายของนักเรียนประจำ  
  เครื่องแบบของนักเรียนประจำ ชั้น ป.3-ม.6

- เครื่องแบบตามที่โรงเรียนกำหนด (ข้อ 2) จำนวน 4 ชุด พลศึกษา 1 ชุด และยุวกาชาด 1 ชุด (ชั้น ป.3-ม.3) เสื้อทุกชุดปักดาวแดง(ตามขนาดที่กำหนด) ด้านขวาของตัวเสื้อ

- เครื่องแบบเสื้อผ้าที่ใช้ในเรือนนอน เป็นเสื้อคอปกฮาวาย สีเหลือง ติดกระดุมแบบเสื้อเชิ้ต แขนสั้นเหนือศอก 4 ซ.ม. ตัวยาวแค่สะโพกล่าง (ไม่ยาวและใหญ่เกินไปไหล่ตกได้ไม่เกิน 1 นิ้ว) จำนวน 5 ตัว ปักชื่อ-นามสกุลสีน้ำเงินทางด้านขวา ระดับปากกระเป๋า อักษรสูง 1 เซนติเมตร กระโปรงจีบใหญ่รอบตัว ยาวคลุมเข่า สีกรมท่า จำนวน 5 ตัว (ปักชื่อ-นามสกุลไว้ที่ขอบด้านใน หรือที่กระเป๋า)
 
- ขนาดดาวแดงปักบนเสื้อนักเรียนประจำ
 
   
ป.3-ม.6
     
ตารางกิจกรรมประจำวัน  
     
วัน / เวลา กิจกรรมวันจันทร์ - วันศุกร์
05.30 น. ตื่นนอน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า – ไปเรียนหนังสือ
15.30 น. เลิกเรียน
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
18.00 น. ทบทวนบทเรียน
19.00 น. เข้าแถวสวดมนต์
20.00 น. ทบทวนบทเรียน / ทำการบ้าน งานที่ค้าง
21.00 น. เข้าแถวขึ้นเรือนนอน
วันอังคารและวันพฤหัสบดี ขึ้นสวดมนต์ ทำวัตรเย็น อบรม เชิญวิทยากรพิเศษ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
วันศุกร์  19.30 น. เข้าสวดมนต์ ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
วัน / เวลา กิจกรรมวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
06.00 น. ตื่นนอน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
15.00 น. ลงจากเรือนนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
17.00 น. รับประทานอาหารเย็น
19.30 น. เข้าแถวสวดมนต์ ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย
     
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri