Untitled Document
 
 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ " <
  
 
 
ระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำ
 
 

เรียน  ท่านผู้ปกครองนักเรียน

     ด้วยฝ่ายนักเรียนประจำ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีความยินดีและพร้อมที่จะดูแลบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนที่อยู่ไกล หรือต่างจังหวัดได้มีที่พักในการเข้าศึกษาต่อ  นักเรียนได้ฝึกระเบียบวินัย  รู้จักพึ่งตนเอง และดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

     ในปีการศึกษา 2566 ผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะให้นักเรียน (ชั้น ป.3-ม.6) ในปกครองของท่านเข้าอยู่เป็นนักเรียนประจำ สามารถแจ้งความประสงค์ด้วยการกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าเป็นนักเรียนประจำ"

** ส่งแบบฟอร์มฯภายในวันที่ 30 เมษายน 2566
** ติดต่อฝ่ายนักเรียนประจำ ได้วันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์  โทร. 024242244 ต่อ 136

 
**************************************************
 
กฏระเบียบที่นักเรียนประจำต้องปฏิบัติ
  กฏระเบียบที่ต้องปฏิบัติ
  การทำบัตรรับ-เยี่ยม
  ระเบียบการเยี่ยม-รับ-ส่ง นักเรียนประจำ
  ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยง
  ระเบียบการรักษาพยาบาล สัญลักษณ์นักเรียนประจำ(ดาวแดง)
     
ระเบียบการแต่งกายของนักเรียนประจำ
  เสื้อผ้าสำหรับไปโรงเรียน
  เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวสำหรับอยู่เรือนนอน
   
กิจวัตประจำวันของนักเรียนประจำ
   
คู่มือผู้ปกครองนักเรียนประจำ
   
   
   
   
   
   
   
   
ป.3-ม.6
     
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri