Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

1. เสื้อผ้าสำหรับไปโรงเรียน

รายการ จำนวน

1.1 ชุดเครื่องแบบนักเรียน เสื้อ-กระโปรงถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และขนาดของเสื้อจะต้องไม่ใหญ่และยาวเกินไปโดยขอบแขนบนต่ำกว่าไหล่ลงมาไม่เกิน 1 นิ้ว ความยาวของกระโปรงคลุมเข่า สวมรองเท้านักเรียนสีดำขนาดพอดีเท้า (ตามกฎระเบียบของโรงเรียน ข้อ 2 การแต่งกาย)

 
1.1.1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
ปักชื่อ-นามสกุลสีน้ำเงินที่อกด้านขวาเสื้อ (ปักดาวสีแดงเหนือชื่อตามขนาดที่ให้)              
4 ตัว 
1.1.2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  
ปักชื่อ-นามสกุลสีน้ำเงินที่อกเหนือกระเป๋าเสื้อ (ปักดาวสีแดงที่อกด้านขวาระดับเดียวกับ
ชื่อตามขนาดที่ให้)                                       
5 ตัว 
1.2 กระโปรงจีบรอบตัว สีกรมท่า (ตามระเบียบของโรงเรียน) ยาวคลุมเข่าแต่ไม่เกินครึ่งน่อง      5 ตัว
1.3 เสื้อเครื่องแบบสมาชิกยุวกาชาด (เฉพาะชั้น ป.3 – ม.3) รวมทั้งผ้าผูกคอและเข็มขัด            
(ใช้ของเดิมที่มีอยู่)  ปักชื่อนามสกุลด้วยไหมสีน้ำเงิน ลงในผ้าสีขาวขนาด 2.5 เซนติเมตร
ตัวอักษรขนาด 1 เซนติเมตร แล้วเย็บติดเสื้อเหนือกระเป๋าด้านขวามือ
1 ชุด
1.4 เสื้อพละ (สีเสื้อพละตามที่โรงเรียนกำหนด)                                                   1  ตัว

1.5 กางเกงพละ (ป.3 ขาสั้น ป.4–ม.6  ขายาว)                                                 

1  ตัว

   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri