Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยง

 
การจ่ายเบี้ยเลี้ยงจะจ่ายเย็นวันพุธทุกสัปดาห์ ถ้าสัปดาห์ใดวันพุธตรงกับวันหยุดจะจ่ายวันอังคารหรือพฤหัสบดีตามแต่ความเหมาะสม นักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยงดังนี้
  - ชั้น ประถม 3 – 4     จ่ายเป็นรายวันโดยจ่ายตอนรับประทานอาหารเช้า วันละ  40  บาท
  - ชั้นประถม 5 – 6     จ่ายเป็นสัปดาห์ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ  250  บาท
                                - ชั้นมัธยม 1 – 6       จ่ายเป็นสัปดาห์ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ  300  บาท
 
 
Untitled Document