Untitled Document
 
 
 
ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ระเบียบการจ่ายเบี้ยเลี้ยง

 

การจ่ายเบี้ยเลี้ยงจะจ่ายเย็นวันพุธทุกสัปดาห์ ถ้าสัปดาห์ใดวันพุธตรงกับวันหยุดจะจ่ายวันอังคาร หรือพฤหัสบดีตามแต่ความเหมาะสม นักเรียนจะได้รับเบี้ยเลี้ยง ดังนี้

  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3–4     จ่ายเป็นรายวันโดยจ่ายตอนรับประทานอาหารเช้า วันละ  40  บาท
  - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5–6     จ่ายเป็นสัปดาห์ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ  250  บาท
  - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–6       จ่ายเป็นสัปดาห์ทุกวันพุธ สัปดาห์ละ  300  บาท
 

หมายเหตุ  สัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนจะยังไม่จ่ายเบี้ยเลี้ยง

   
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri