Untitled Document
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

กิจวัตประจำวันของนักเรียนประจำ

 

เพื่อฝึกระเบียบวินัยของนักเรียนประจำ และส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางโรงเรียนกำหนดกิจวัตรประจำวันของนักเรียนประจำ ดังนี้

 

วัน

เวลา

กิจกรรม

จันทร์ – ศุกร์

05.30 น.

ตื่นนอน

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า – ไปเรียนหนังสือ

15.30 น.

นักเรียนชั้นประถมเลิกเรียน

16.45 น.

นักเรียนชั้นมัธยมเลิกเรียน

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

18.00 น.

ทบทวนบทเรียน พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น.

เข้าแถวสวดมนต์ 

  * วันอังคารและวันพฤหัสบดี ขึ้นสวดมนต์ ทำวัตรเย็น อบรม เชิญวิทยากรพิเศษ
ณ หอประชุมศุขศรีสมร

20.00 น.

ทบทวนบทเรียน ทำการบ้าน ทำงานที่ค้าง

21.00 น.

เข้าแถวขึ้นเรือนนอน

  * นักเรียนชั้นประถมจะดื่มนม เก็บโทรศัพท์และขึ้นเรือนนอน เวลา 20.30 น.

วันศุกร์  19.30 น. เข้าแถวสวดมนต์ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

เสาร์ – อาทิตย์

06.00 น.

ตื่นนอน

และวันหยุด

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้า

ราชการ

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

13.00 น.

ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

15.00 น.

ลงจากเรือนนอน ปฏิบัติภารกิจส่วนตัว

17.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.30 น.

เข้าแถวสวดมนต์ขึ้นเรือนนอน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri