Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
ภาพกิจกรรมปีการศึกษา 2561
 
     
วันมาฆบูชา พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๖๑ ครั้งที่ ๓๐ "พลังสร้างสรรค์"
กีฬาสี ครั้งที่ 48 งานกาชาด ที่สวนลุมพินี พิธีรำลึกถึง
ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศร และวันรื่นเริง
วันปิยมหาราช ค่ายพุทธมาตา พิธีรำลึกถึง
ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
KMS Open House 2018 วันพูนศรีเกษม วันมหิดล
วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ คณะผู้บริหารและครูเอกชนจากฟิลิปปินส์
พิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำความดีด้วยหัวใจ วันระลึกถึง"คุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร"
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา พิธีไหว้คร วันทอร์ศรี
 
ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
Untitled Document