Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมวันปิยมหาราช ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน ถวายพวงมาลา
23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

 
 
 
Untitled Document