Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

 

แจ้งเลื่อน การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ “KMS ตะลุยโลกวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 7”  ปีการศึกษา 2562


 

ยกเลิกการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น (ป.1-ม.4)
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัด "กิจกรรมภาคฤดูร้อน" ประจำปีการศึกษา 2562
- รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ป.1
- รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ป.2-6
-
รายละเอียดและใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน นักเรียน ชั้น ม.1-3
หมายเหตุ: นักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น และนักเรียนชั้น ม.1 ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ทุกคนต้องเรียนภาคฤดูร้อน


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีลาครูให้นักเรียนชั้น ม.6 เพื่อนักเรียนจะได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร


 

วิธีล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน "ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค"


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์กำหนดมาตรการด้านมลพิษทางอากาศ จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


 

แนวทางปฏิบัติกรณีนักเรียนป่วยด้วยโรคติดต่อ
มาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนาในโรงเรียน
ข้อปฏิบัติของโรงเรียนกรณีมีโรคติดต่อ (สำหรับครู)


  ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.1-6

  กำหนดการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1, ม.2 ,ม.4, ม.5
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.6

 

ขอเชิญร่วมงานเขมะสิริฯนิทรรศ'๖๒ ครั้งที่ ๓๑ "อยู่แบบไทยไทย ก้าวไปกับเทคโนโลยี" ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


  คำขวัญวันครู ปี 2563 “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”
เนื่องในวันปีใหม่ และวันครู 2563 คณะผู้บริหารจัดเลี้ยงงาน "รวมใจชาวน้ำเงินแดง" ให้แก่คุณครูและบุคลากรสนับสนุน วันพุธที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 17.00-21.00 น.
ที่หอประชุมศุขศรีสมร

 

ประกาศผลสอบ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(นักเรียนใหม่) ปีการศึกษา 2563 หลักสูตร IEP ชั้น ป.1 และ หลักสูตรปกติ ชั้น ป.1-ม.4(เพิ่ม)


 

คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 "เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย"
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดกิจกรรม "กีฬาวันเด็ก" ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น. นอกจากนี้ คณะกรรมการเครื่อข่ายผู้ปกครองยังสนับสนุนของขวัญและของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็ก
อีกด้วย


  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ป.1-6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.1-3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562 ชั้น ม.4-6

  กำหนดการสอบระหว่างภาค และกลางภาคเรียนที่ 2/2562

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการแข่งขัน "กีฬาสี ครั้งที่ 49" วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่สนามกีฬาฯ

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ ์จัดกิจกรรมวันพ่อ ให้แก่นักเรียน ที่หอประชุมศุขศรีสมร ดังนี้
วันที่ 3 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อสำหรับนักเรียนระดับมัธยม
- เวลา 08.45-11.45 น. ชั้น ม.1-3
- เวลา 13.00-15.30 น. ชั้น ม.4-6
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 กิจกรรมวันพ่อสำหรับนักเรียนระดับประถม
- เวลา 08.45-11.45 น. ชั้น ป.1-3
- เวลา 13.00-15.30 น. ชั้น ป.4-6


 

ขอเชิญชมนิทรรศการ ร่วมสนุกกับกิจกรรม รับของรางวัลมากมาย ที่ร้านโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ในงานกาชาดประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพิน


 

ประกาศผลสอบ (หลักสูตรปกติ)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


 

ประกาศผลสอบ (หลักสูตร IEP)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563


 

14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของ หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย และจัดกิจกรรม "วันรื่นเริงประจำปี" ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี


 

ผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน วางพวงมาลา เนื่องใน"วันปิยมหาราช" 23 ตุลาคมของทุกปี ที่ลานพระราชวังดุสิต (พระบรมรูปทรงม้า)


 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562


 

บุคลากรเ้ข้าอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์


 

11 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์


 

ปิดทำการ 11-13 ตุลาคม 2562 เนื่องจากบุคลากรทั้งหมดเข้าอบรมธรรมะ ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
หมายเหตุ: วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เปิดทำการ เวลา 8.30-11.30 น. นักเรียนชั้นมัธยมประกาศผลตามปกติ


 

ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมงาน "KMS Open House 2019" ในวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการงาน KMS Open House 2019


  นักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ที่ รพ.ศิริราช
ทำบุญเนื่องใน “วันพูนศรีเกษม” ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  การทำบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กับ Westlake Girls High School ประเทศนิวซีแลนด์ ในโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม วันที่ 29 สิงหาคม 2562

  ตารางสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.1-ม.6

  กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2562

  ขอเชิญร่วมงาน "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี

  12 สิงหาคม เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง อ.จิรุดา สุวรรณปรีชา รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ นำผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันที่ 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ

  28 กรกฏาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อ.ศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมพิธีถวายพระพร วันที 26 กรกฏาคม 2562 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  การใช้งานระบบ Virtual School Online

  โครงการแลกเปลียนวัฒนธรรมและภาษากับโรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม- 7 สิงหาคม 2562

  พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562 วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น. ที่วัดภคินีนาถวรวิหาร

  วิธีติดตั้งและลงทะเบียนใช้งานระบบ Student Care Solution

  ผลการสอบเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้น ม.6

  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ชั้น ม.1-ม.6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ขอเชิญคุณครูเข้าร่วม โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบระดับสนามสอบ ด้วยการเข้าเรียนบทเรียนพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ (ฟรี)

   ด้วยความห่วงใยใส่ใจดูแลนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กำลังดำเนินการเพื่อนำระบบดูแลนักเรียน Student Care เข้ามาใช้ในโรงเรียน
รายละเอียดของระบบ: http://www.student.co.th
อบรมการใช้งานระบบ Student Care
ให้แก่คุณครูและบุคลากรสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทดลองใช้ระบบจริง ประมาณเดือนกรกฎาคมนี้ โดยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานบริษัท Student Care

  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
กำหนดการไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวัันทอร์ศรี เพื่อรำลึกถึง ม.ร.ว.ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  กิจกรรมฝ่ายประจำ
- วันที่ 14 พ.ค. 62 นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-17.00 น. ที่อเนกประสงค์1
- วันที่ 15 พ.ค. 62 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 และ ม.3 ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ จากการสอบ Onot ปีการศึกษา 2561

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 1-26 เมษายน 2562 เวลา 8.30-15.30 น.

  การรับนักเรียนชั้น ม.3 (เก่า) เข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562

  นักเรียน ชั้น ป.6(เก่า) ยืนยันการเรียนต่อ และมอบตัวนักเรียนเข้าเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 8.30-11.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปะถมศึกษา วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri