Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย ประจำปี 2562
วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

 
 
Untitled Document