Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา
กับโรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2562

------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document