Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปะถมศึกษา
วันที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี

 
 
Untitled Document