Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมการอบรมการเจริญสติ "ค่ายพุทธมาตา"
ภาค "ดูกายเคลื่อนไหว รู้ทันใจนึกคิด"
วันที่ 11-13 ตุลาคม 2562

 
 
 
Untitled Document