Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

วิธีล้างมือด้วยน้ำและสบู่ 7 ขั้นตอน
"ล้างมือบ่อยครั้ง หยุดยั้งเชื้อโรค"

 
 
 
 
Untitled Document