Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
รายชื่อนักเรียน ระดับประถม
    ระดับชั้น  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
     
รายชื่อนักเรียน ระดับมัธยม
    ระดับชั้น  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
     
หมายเหตุ: นักเรียนที่ไม่มีชื่อสามารถติดต่อเพิ่มชื่อได้ที่งานทะเบียน
 
งานทะเบียนเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์ 02-4242244 ต่อ 102
Untitled Document