Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

โรงเรียน Kanto International Senior High School จากประเทศญี่ปุ่น
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -8 กุมภาพันธ์ 2562

ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
 
 
 
 
Untitled Document