Untitled Document
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
31 พฤษภาคม 2567   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
    นักเรียนชั้น ม.2-3 ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เข็มที่2
25 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ระดับมัธยม
21 พฤษภาคม 2567   กิจกรรม "วันทอร์ศรี"
20 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา
18 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ระดับประถม
16 พฤษภาคม 2567   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
15 พฤษภาคม 2567   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ
14 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับประถม
    นักเรียนประจำใหม่ ระดับประถม เข้าเรือนนอน
    นักเรียนประจำเก่า (ประถมและมัธยม) เข้าเรือนนอน
13 พฤษภาคม 2567   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม
    นักเรียนประจำใหม่ ระดับมัธยม เข้าเรือนนอน
1-26 เมษายน 2567   กิจกรรม "เรียนภาคฤดูร้อน" สำหรับนักเรียนชั้น ป.1-ม.4 ปีการศึกษา 2567
29 มีนาคม 2567   อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครูระดับมัธยม
28 มีนาคม 2567   อบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning สู่แผน OLE สำหรับคุณครู
26 มีนาคม 2567   อบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะ ครูระดับประถม
25 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู จากสถาบัน Fun Language
22 มีนาคม 2567   ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1-2 และ ม.4-5 และรับแบบเรียน
21 มีนาคม 2567   ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-6 และรับแบบเรียน
19 มีนาคม 2567   นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ม.3 มอบตัวและยืนยันการเรียนต่อ ม.4
18 มีนาคม 2567   นักเรียนปัจจุบัน ชั้น ป.6 มอบตัวและยืนยันการเรียนต่อ ม.1
15 มีนาคม 2567   กิจกรรมส่งต่อนักเรียน ระดับมัธยม
14 มีนาคม 2567   กิจกรรมส่งต่อนักเรียน ระดับประถม
8 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรสนับสนุน
7-8 มีนาคม 2567   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ (ป.1-6)
5 มีนาคม 2567   การอบรม“พัฒนาการสื่อสารกับบุคคลภายในและภายนอก” สำหรับครูและบุคลากร
1 มีนาคม 2567   โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับครู
อ่านข่าวทั้งหมด
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri