Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
7 พฤศจิกายน 2561   นักเรียนชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆในเขตกรุงเทพฯ
2-3 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ที่วัดบ่อกระบาง ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
1 พฤศจิกายน 2561   ผู้บริหาร และคณะครู โงเรียนจิ่นเต๊อะแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ที่มาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนของโรงเรียน
29 ตุลาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 2/2561
24-27 ตุลาคม 2561   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน ไปทัศนศึกษาที่ประเทศเวียดนาม
23 ตุลาคม 2561   พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหราราช ที่ลานพระราชวังดุสิต
13 ตุลาคม 2561   พิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
11-13 ตุลาคม 2561  

บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนอบรมธรรมะ "ค่ายพุทธมาตา" ที่หอประชุมศุขศรีสมร

11 ตุลาคม 2561   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม
10 ตุลาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับประถม
2 ตุลาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.1-6 ร่วมกิจกรรม English Camp เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29 กันยายน 2561   KMS Open House 2018 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
24-25 กันยายน 2561   เนื่องในวันมหิดล และวันที่ 25 กันยายนเป็นวันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดให้มีการทำบุญเลี้ยงพระ ที่หอประชุมศุขศรีสมร และนักเรียนชั้น ม.6 วางพวงมาลาวันมหิดล ที่ ร.พ.ศิริราช
19-26 กันยายน 2561   กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2561
14 กันยายน 2561   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน ชั้น ม.3 เวลา 14.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
11 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.4 "การสร้างวินัยในตนเอง" โดยพระอาจารย์ชาครินทร์ เวลา 9.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
10 กันยายน 2561   นักเรียนฟังบรรยายเรื่อง "พฤติกรรมวัยรุ่น" โดยคุรอรณิชชา เพ็ญวรรณ นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ชั้น ม.1-ม.2 เวลา 9.30-15.30 น. และชั้น ม.4-ม.5 เวลา13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
7 กันยายน 2561   ค่ายคุณธรรม ชั้น ป.1-ป.2 เวลา 8.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
3-6 กันยายน 2561   การแสดงผลงาน "โครงงานดนตรีสากล" ชั้น ม.5 เวลา 12.20-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
2 กันยายน 2561   การทดสอบการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
31 สิงหาคม-1 กันยายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายยุวกาชาด ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
29-31 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
28 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
26 สิงหาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาบ้านพรรณไม้ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
24 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่างๆ จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
23-29 สิงหาคม 2561   "วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 23-29 สิงหาคม 2561 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ลานกิจกรรมอาคาร 80 ปี
23 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.1 ฟังบรรยายลอรีเอะ เวลา 9.00-10.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
22 สิงหาคม2561   นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายกฏหมายน่ารู้ โดยคุณกุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ศิษย์เก่าดีเด่น เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
21 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.00-16.00 น. ที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
    นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
20 สิงหาคม 2561   กิจกรรมจิตอาสา "ทำความดีด้วยหัวใจ" คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำความสะอาดทางเดินเท้าบริเวณหน้าปากซอยวัดภคินีนาถวรวิหารถึงหน้าธนาคาร
กสิกรไทย เวลา 9.00-11.00 น.
    นักเรียนชั้น ม.4-5 เข้าชมงาน "มหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ณ หว้ากอ จ.ประจบคีรีขันธ์" เวลา 6.00-19.00 น.
    นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายยุวกาชาด เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาวัดอรุณราชวรารามวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรวิหาร อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนี และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลา 7.30-16.30 น.
15 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.1 ไปทัศนศึกษาเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.30 น.
10 สิงหาคม 2561   พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561
    กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับประถมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับประถมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3และนักเรียนใหม่ เข้าประจำหมู่ เวลา 8.00-10.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
8-10 สิงหาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
7 สิงหาคม 2561   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ เวลา 8.30-12.00 น. นักเรียนระดับมัธยมต้น และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนระดับมัธยมปลาย ที่หอประชุมศุขศรีสมร
31 กรกฎาคม 2561   งานวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับคณะผู้บริหารและครูเอกชนจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มาศึกษาดูงาน
ด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
27-30 กรกฎาคม 2561   ปิดทำการ
26 กรกฎาคม 2561   28 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 น. ที่สนามบาสเกตบอล
25 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายบริการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา เวลา 7.00 น. ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และ เวลา 12.00 น. แห่เทียนพรรษา ไปทอดถวายวัดภคินีนาถวรวิหาร
24 กรกฎาคม 2561   งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (MM R) เพื่อป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม ให้นักเรียนชั้น ป.1 เวลา 9.00 น. ที่ห้องพยาบาล
    เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เวลา 8.30-10.30 น. นักเรียนชั้น ป.2 ไปเวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร และเวลา 13.00-15.30 น. นักเรียนชั้น ป.1-6 ถวายผ้าอาบน้ำฝน ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสาในโครงการ"ทำความดีด้วยหัวใจ" เวลา 8.45-12.00 น. ณ ชุมชนรอบๆโรงเรียน
21 กรกฎาคม 2561   เขตบางพลัดเข้ามาฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
16-20 กรกฎาคม 2561   การสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
11 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษาวัดสำคัญๆในกรุงเทพฯ เวลา 7.30-16.45 น.
8 กรกฎาคม 2561   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาบ้านพิพิธภัณฑ์และตลาดน้ำตลิ่งชัน เวลา 9.00-15.00 น.
6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.2 ไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญ จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 7.00-17.00 น.
    งานพยาบาลร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จริตร ทังสุบุตร ฉีดวัคซีน (dT) เพื่อป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 9.30 น. ที่ห้องพยาบาล
5 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ เวลา 8.00-16.00 น.
4-6 กรกฎาคม 2561   นักเรียนชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กรุทรวงศึกษาธิการ จ.ปทุมธานี
4 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ชิงโล่พระราชทานฯ และ นักเรียน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม "เปิดรั้วโรงเรียนทหาร ปี 2561" ที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
3 กรกฎาคม 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.00-11.30 น. ที่ห้องวิชาการ
29 มิุถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    นักเรียนชั้น ม.3 ฟังบรรยายเรื่อง พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาสำหรับวัยรุ่น โดยบริษัทเด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด เวลา 14.30-15.30 น. ที่ห้องสมัมนา ชั้น 3 อาคมาทอร์ศรี
28 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ป.6 ไปทัศนศึกษาศุนย์ศึกษาธรรมชาติทหารบก(บางปู) จ.สมุทรปราการ เวลา 7.30-16.00 น.
    นักเรียน ชั้น ม.1-3 ฟังบรรยายเรื่อง วิจารณญาณในการใช้ Social Network โดยบริษัทบางกอกซอฟแวร์ จำกัด เวลา 13.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
27 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.1 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ป.4 ไปทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ จ.นครปฐม เวลา 7.30-16.00 น.
    อ.อุไรวรรณ์ สร้อยแก้ว งานอนุรักษ์พลังงานฯ นำนักเรียนจำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโรงไฟฟ้า พระนครเหนือ เวลา 8.00-16.00 น. ที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จ.นนทบุรี
26 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระสังคมฯ (ม.) จัดกิจกรรมการแสดงตนพุทธมามิกา ชั้น ม.1 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
23 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระศิลปะ นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดดนตรีไทย (Young Artist Music Conterst 2018) เวลา 9.15-12.15 น. ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
23-29 มิถุนายน 2561   อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันแบดมินตัน เวลา 9.00-19.00 น. ที่กรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิบุตร
21-22 มิถุนายน 2561   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดค่ายกลุ่มสัมพันธุ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1 เวลา 7.30-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    นักเรียน ชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนฯ เวลา 7.30-16.00 น.
20 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดกิจกรรม "วันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร" อดีตผู้รับใบอนุญาต เวลา 17.00-19.00 น.
19 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำ์ เวลา 19.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำนำนักเรียนประจำทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และตลาดน้ำคลองลัดมะยอม เวลา 8.30-17.00 น.
14 มิถุนายน 2561   พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
13 มิถุนายน 2561   ฝ่ายประจำ "ทำบุญเรือนนอน" เวลา 17.30 น. ที่อเนกประสงค์ 1
    ประกวด "จัดพานไหว้ครู" เวลา 13.00-16.00 น. ที่ใต้หอประชุมศุขศรีสมร
11 มิถุนายน 2561   งานประชาสัมพันธ์(ภายใน)ร่วมกับบริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "มาชิตะท้ากล้า Speak" เวลา 12.30-13.00 น. ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี
10 มิถุนายน 2561   งานวิชาการ งานติตามและประเมินคุณภาพภายใน จัดอบรมเรื่อง "การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา ตามกฏกระทรวง การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561" โดย ดร.ไพเราะ มีบางยาง
8 มิถุนายน 2561   นักเรียนชั้น ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.30-16.00 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ
    อ.เรณู คำบรรลือ กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ นำ ด.ญ.สุชานาถ รุ่งเรือง ชั้น ป.1 ร่วมแข่งขันกีฬายิมนาสติก กรมพลศึกษา เวลา 8.30-11.30 น. ที่กรมพลศึกษา
5 มิถุนายน 2561   กลุ่มสาระภาษาไทย(ป) จัดกิจกรรมส่งเสริมคนเก่งภาษาไทย ให้แก่นักเรียนชั้น ป.3-6 จำนวน 38 คน ชั้นมัธยม 10 คน และนักเรียนกิจกรรมเสียงนี้เพื่อคุณ 8 คน โดย อาจารย์ ดร.เทวี บุญจับ เวลา 10.30-12.00 น. ที่ห้องวิชาการ
1 มิถุนายน 2561   นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าร่วมกิจกรรมศิริราชสัญจร "วิธีตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง" เวลา 13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
28 พฤษภาคม 2561   โรงเรียนกำหนดให้เป็นวันหยุดพิเศษ 1 วัน
26 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
25 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
21 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมวันทอร์ศรี เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
19 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
17 พฤษภาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ฟังบรรยาย "เศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงาน" จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
16 พฤษภาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
15 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
14 พฤษภาคม 2561   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-16.00 น. ที่ฝ่ายประจำ
10-11 พฤษภาคม 2561   มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.15-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
9 พฤษภาคม 2561  

บุคลากรทั้งหมด ฟังบรรยายธรรม เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
บุคลากรครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

7 พฤษภาคม 2561   บุคลากรครูอบรม 7 Habits เวลา 8.30-16.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
5 พฤษภาคม 2561   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
2-27 เมษายน 2561   กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
1 เมษายน 2561   การมอบตัวนักเรียนและยื่นยันการเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30-10.00 น.
 
 
Untitled Document