Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรม"นักเรียนประจำไปทัศนศึกษาซาฟารีเวิลด์"
วันที่ 21 มกราคม 2561

 
 
 
 
Untitled Document