Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรม "อังคาร-พฤหัสประภัสสร"
วันอังคารที่ 11 และวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 19.00-21.00 น.
ณ หอประชุมศุขศรีสมร

 
 
 
Untitled Document