Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
 
ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ระดับประถม
    ระดับชั้น ประเภท
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไป-กลับ  
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไป-กลับ ประจำ
     
ใบแจ้งการชำระค่าเทอม ระดับมัธยม
    ระดับชั้น ประเภท
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไป-กลับ ประจำ
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไป-กลับ ประจำ
     
หมายเหตุ: นักเรียนทุน นักเรียนอิสลาม บุตรครู และบุตรพนักงาน ติดต่อรับใบแจ้งการชำระค่าเทอมได้ที่งานการเงิน
 
งานการเงินเปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
โทรศัพท์ 02-4242244 ต่อ 104
Untitled Document