Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
ค่ายพัฒนาห้องสมุดและจัดค่ายรักการอ่าน
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจผลการดำเนินงาน
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีรับเสด็จด้วย
 
 
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79 โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri