Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
ค่ายพัฒนาห้องสมุดและจัดค่ายรักการอ่าน
 
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจผลการดำเนินงาน
โรงเรียน ตชด.พีระยานุเคราะห์ 1 อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว ซึ่งเป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ในโอกาสนี้ ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ และผู้แทนครู เข้าร่วมพิธีรับเสด็จด้วย
 
 
 
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri