Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ชั้น ม.1 (หลักสูตร IEP) ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.30 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศร

 

แจ้งหยุดพิเศษ : เนื่องจากประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 5  พฤศจิกายน 2562  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงหยุดเรียนในวันและเวลาดังกล่าวตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ และเปิดเรียนในวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562


  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพื่อฉีดพ่นยากำจัดยุงภายในโรงเรียน

  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 (เพิ่ม) ปีการศึกษา 2562

  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2562 (เพิ่ม)

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดเรียนตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562


 

ประกาศให้นักเรียน หยุดเรียน 1 วัน ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เกินมาตรฐาน (50 มค.ก./ลบ.ม.)

หมายเหตุ :
1. โรงเรียนจะติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กจากกรมควบคุมมลพิษทุกวัน และโรงเรียนจะแจ้งการหยุดเรียนให้ทราบวันต่อวัน
2. บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน มาปฏิบัติงานตามปกติ


  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาเรียนฟรี 15 อย่างมีคุณภาพ ขอเลืือนวันรับเงินอุดหนุน ดังนี้
- ชั้น ป.1,2,3 รับเงินอุดหนุนฯ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
- ชั้น ป.4,5 รับเงินอุดหนุนฯ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
- ชั้น ป.6, ม.1,ม.3 รับเงินอุดหนุนฯ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
- ชั้น ม.2 รับเงินอุดหนุนฯ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
- ชั้น ม.4,5 รับเงินอุดหนุนฯ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา 7.00-15.00 น. ที่อาคารทอร์ศรี

  ประกาศ หยุดเรียน วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 และงดเรียนพิเศษ วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
การทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (O-Net) ปีการศึกษา 2561 ชั้น ป.6 และ ชั้น ม.3 เป็นไปตามกำหนดเดิม คือ 
- ชั้น ป.6 สอบวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
- ชั้น ม.3 สอบวันเสารที่ 2 และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

  ขอเลื่อนวันทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ม.2 จากวันศุกที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

  ขอเลื่อนวันจัดกิจกรรม "พิธีลาครู" ชั้น ม.6 จากวันศุกที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  ขอเลื่อนวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ชั้น ม.6 จากวันศุกที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (วันที่ 4 ก.พ.และ 6 ก.พ. 62 สอบเหมือนเดิม)

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ (ชั้น ป.1 - ม.4) ปีการศึกษา 2562 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244

  ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ที่มีีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.4 ปีการศึกษา 2562

  ขอเลื่อนการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 (ระดับประถมศึกษา) จากวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  เนื่องจากขณะนี้ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล อากาศมีฝุ่นละอองสูง PM 2.5 โรงเรียนจึงขอ งดกิจกรรมกลางแจ้งทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ป.1 และชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

  ปิดทำการ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. วันที่ 12 ตุลาคม 2561 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนเข้าค่ายพุทธมาตา
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เพื่อฉีดยุงภายในโรงเรียน

 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ งดเรียนเสริมวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561 เนื่องจากขณะนี้ไข้เลือดออกกำลังระบาด เขตบางพลัดจึงจะเข้ามาฉีดยุ่งภายในโรงเรียน เวลา 9.00-11.30 น.
ความรู้เรื่องไข้เลือดออก จากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
Untitled Document