Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559
(แยกตามแผนการเรียน)
 
แผนการเรียน
จํานวนนักเรียนที่เข้าสอบ
จํานวนนักเรียนที่สอบได้
ค่าเฉลี่ย
วิทย์-คณิต
52
52
96.15
อังกฤษ-ฝรั่งเศส-ญี่ปุ่น
40
28
70.00
อังกฤษ-จีน
32
23
71.88
อังกฤษ-คณิต
52
48
92.31
รวมทั้งหมด
176
149
84.66
 
 

หมายเหตุ
- นักเรียนศึกษาต่อต่างประเทศ จำนวน 3 คน
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 26 คน
- นักเรียนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเปิด จำนวน 1 คน
- นักเรียนได้รับทุน 1 คน
- โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม จำนวน 2 คน

     
     
 
Untitled Document