Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

ภาพกิจกรรมนักเรียนฝ่ายประจำทัศนศึกษา
บ้านร้อยปี สวนสมุนไพร สวนเกษตรลัดดาวัลย์และตลาดน้ำวัดตะเคียน

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562

 
 
Untitled Document