Untitled Document
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
 
 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม (แบบออนไลน์)

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-15.00 น.

 

**ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ (จำเป็นต้องอ่าน)

 

1. รับลิงก์ Google from เพื่อลงทะเบียนปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับมัธยม แบบออนไลน์

  ลิงก์ลงทะเบียน: https://forms.gle/6YsiMa1MWFZYPJVdA
  2. กรอกข้อมูล(ผู้ปกครองและนักเรียน) ลงในแบบฟอร์ม เพื่อโรงเรียนจะได้เช็คการลงทะเบียนเข้ารับปฐมนิเทศออนไลน์
  3. หลังจากผู้ปกครองลงทะเบียนแล้ว ผู้ปกครองจะได้รับอีเมล ยืนยันการลงทะเบียนปฐมนิเทศ และได้รับลิงก์วิดีโอการปฐมนิเทศ ในอีเมลที่ผู้ปกครองแจ้งไว้จากการลงทะเบียนปฐมนิเทศออนไลน์ ดังนี้
 

ลิงก์ที่ 1: ฝ่ายวิชาการ

  ลิงก์ที่ 2: ฝ่ายปกครอง
  ลิงก์ที่ 3: ครูประจำชั้น
  ลิงก์ที่ 4: กฏระเบียบของโรงเรียน (ฉบับใหม่)
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้ารับการปฐมนิเทศออนไลน์
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ปกครองจะได้รับข้อมูลที่โรงเรียนนำเสนอ และให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนต่อไป
       
      ขอแสดงความนับถือ
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
   
หมายเหตุ: พบปัญหาการเข้าใช้งาน ติดต่อที่ Line : @khemasiri
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์: เลขที่ 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School: 210 Ratchawithi Rd. Bangyikhan Bangphlat Bangkok 10700
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , Line: @khemasiri