Untitled Document
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
คนดี คนเก่ง และความภูมิใจ ปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลทุนเรียน คะแนนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ
และรางวัลโครงการเชิดชูเกียรตินักเรียนดีมีคุณธรรม ครั้งที่ 5
ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
 
 
นักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของรัฐ และได้คณะที่มีระดับคะแนนสูง ปีการศึกษา 2559
ได้รับแผ่นทองผดุงเกียรติ
ในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561
 
 
 
 
คนดี คนเก่ง และความภูมิใจ ปีการศึกษา 2560
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Untitled Document