Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะฌาปนสถาน วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่วัดวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
 
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ความว่า “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”
 
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียน Kanto International Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะยาว 8 เดือน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ ประเทศ New Zealand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการทั้งระยะสั้น 1 เดือน และระยะยาว 1 ปี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปีเขมะสิริ
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  31 สิงหาคม 2560   นักเรียน ชั้น ป.3 ทัศนศึกษานิทรรศรัตนโกสินทร์ เวลา 7.30-16.30 น.
  25 สิงหาคม 2560   งานพยาบาลโรงเรียนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร จะทำการฉัดวัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) ให้นักเรียนชั้น ป.1 เวลา 9.00 น. ที่ห้องพยาบาล ชั้น 2 อาคาร ๖๐ ปีเขมะสิริฯ
      งานพยาบาลโรงเรียนร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร จะทำการฉัดวัคซีน (dT) ป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 เวลา 9.30 น. ที่ห้องพยาบาลชั้น 2 อาคาร ๖๐ ปีเขมะสิริฯ
      กลุ่มสาระคณิตศาสตร์(ประถม) นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ชั้น ป.6 ในงานวิชาการวัดนายโรง
  22 สิงหาคม 2560   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาดและเดินทางไกล ที่ค่ายอินทรีแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
  20 สิงหาคม 2560   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุงและตลาดน้ำขวัญเรียม เวลา 9.00-16.00 น.
  19 สิงหาคม 2560   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะฌาปนสถาน ที่วัดวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์
      กลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน"การแสดงความสามารถเรียนรู้พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6" เวลา 8.00-12.00 น. ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์(มัธยม) นำนักเรียนชั้น ม.3 ไปแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
      กิจกรรมค่ายกลางวันยุวกาชาด ชั้น ป.3 เวลา 7.00-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  18 สิงหาคม 2560   เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ กลุ่มสาะวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และมีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ และ Science Show เวลา 11.30-13.00 น. ที่บริเวณใต้อาคาร ๘๐ ปีเขมะสิริฯ
      นักเรียนชั้น ม.4 ไปทัศนศึกษาสานที่ต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
      นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  16-18 สิงหาคม 2560   นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ที่มูลนิธิสวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
  15 สิงหาคม 2560   นักเรียน ชั้น ป.5 ทัศนศึกษาพระราชวังเดิมและพิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ
      นักเรียน ชั้น ม.2 และ ชั้น ม.5 ร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษในโรงเรียน จัดโดยสถาบัน British Council เวลา 14.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  9-11 สิงหาคม 2560   นักเรียนชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ที่วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
  10 สิงหาคม 2560   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับประถม ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  8 สิงหาคม 2560   กิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ระดับมัธยม ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  4-5 สิงหาคม 2560   กิจกรรมเข้าค่ายยุวกาชาด ชั้น ป.5 เวลา 7.30-17.00 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  2 สิงหาคม 2560   อสมท. ร่วมกับ ปตท. มาจัดกิจกรรม "โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 5" ให้นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  1 สิงหาคม 2560   พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด นักเรียนชั้น ป.3 และนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ป.4-ม.3 ที่หอประชุมศุขศรีสมร เวลา 9.00-10.30 น.
  25 กรกฎาคม-4 สิงหาคม 2560   กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียน Hyogo-ken Harima High School จากประเทศญี่ปุ่น
  มิถุนายน-กันยายน   ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 7.30-8.15 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  มิถุนายน-กุมภาพันธ์   ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document