Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
   
 
       
 
  ด่วน...รับสมัครแม่บ้าน 2 อัตรา (อายุไม่เกิน 50 ปี) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2560 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  ตารางสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6

 
  20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประจำได้วางแจกันดอกไม้หน้ารูปท่านเพื่อระลึกถึงพระคุณ และคณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงนักเรียนประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์ และในงานนี้สมาคมผู้นิยมสัตว์ชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพ็ท) ได้นำสัตว์มาแสดงให้น้องๆชมอีกด้วย
 
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ ประเทศ New Zealand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึงสิ้นเดือนกันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  30 มิถุนายน 2560   นักเรียน ชั้น ป.4 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  29 มิถุนายน 2560   นักเรียน ชั้น ป.6 ทัศนศึกษาศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 และอุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร เวลา 7.30-16.30 น.
  26 มิถุนายน 2560   นักเรียน ชั้น ป.5 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  23 มิถุนายน 2560   นักเรียนชั้น ป.3 เข้าค่ายคุณธรรม เวลา 7.30-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  22 มิถุนายน 2560   นักเรียนชั้น ป.4-ม.6 ฟังบรรยายเกี่ยวกับ"การใช้เทคโนโลยีอย่างฉลาดและถูกต้อง" วิทยากรจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เวลา 9.00-15.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  20 มิถุนายน 2560   นักเรียนชั้น ม.6 ไปทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร เวลา 8.30-15.00 น.
  18 มิถุนายน 2560   ฝ่ายประจำนำนักเรียนไปทัศนศึกษาสมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย (นิทรรศการสัทธรรมปุณฑริกสูตร) และตลาดน้ำตลิ่งชัน
  15 มิถุนายน 2560   พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เวลา 9.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  14 มิถุนายน 2560  

กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ประกวดจัดพานไหว้ครู ระดับชั้น ป.4-ชั้น ม.6 เวลา 13.00-15.30 น. ที่ใต้หอประชุมศุขศรีสมร

      ฝ่ายประจำทำบุญเรือนนอน เวลา 17.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์ 1
  1-2 มิถุนายน 2560   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ยุวกาชาด ชั้น ม.1 เวลา 7.00-16.30 น.ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  มิถุนายน-กันยายน   ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เวลา 7.30-8.15 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  มิถุนายน-กุมภาพันธ์   ตารางอบรมมารยาทของนักเรียนชันประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document