Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
   
 
   
  พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 
   
 
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 9 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ในการแข่งขันวาดภาพกิจกรรมวันวิชาการ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 
  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรพฤติกร ศรีทุมสุข น.ส.คณศวัญ เลิศจันทึก และน.ส.วรรณิสา ยงรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย ในการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับ "การทดสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ระดับประถมศึกษา เวลา 8.30-12.00 น. และระดับมัธยมศึกษา เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
  ขอเชิญร่วมงาน"วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00 - 18.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  19-27 กันยายน 2559   กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
  2 กันยายน 2559   กลุ่มสาระต่างประเทศ(มัธยม) อ.สุขใจ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ที่มหาวิทยาลัรังสิต
  31 สิงหาคม 2559   นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ใน จ.เพชรบุรี เวลา 7.00-17.30 น.
  30 สิงหาคม 2559   นักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายยุวกาชาด เดินทางไกล เวลา 7.00-15.30 น. ที่ค่ายอินทรี ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
      กลุ่มสาระต่างประเทศ(มัธยม) อ.วรรณภร นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาจีน ที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
      กลุ่มสาระต่างประเทศ(มัธยม) อ.อารีรัตน์ นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ที่คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
  29 สิงหาคม 2559   กลุ่มสาระต่างประเทศ(มัธยม) อ.ชนิดดา นำนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส ที่คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
  28 สิงหาคม 2559   ฝ่ายประจำจัดกิจกรรมกินอยู่อย่างไทย "ทำขนมถั่วแปบ" เวลา 9.00-12.00 น.
      ฝ่ายประจำจัดกิจกรรมอดิเรกพาเพลิน "ทำกระปุกออมสิน" เวลา 9.00-12.00 น.
  สิงหาคม-กันยายน 59   การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
  สิงหาคม 59-มกราคม 60   การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
     
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา พิธีไหว้ครู  
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document