Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ตั่งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และบริษัทครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
- ประเทศอังกฤษ สถาบัน Churchill House School of English Language เมื่อง Ramsgate ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2557
- ประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Northland Secondary School ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
      อ่านทั้งหมด
       
 
    กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาวัดและวังสำคัญต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30-16.00 น.
    เนื่องจาก 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และจัดกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ วันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีพิธีแห่เทียนพรรษาไปถวายที่วัดภคินีนาถวรวิหาร วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เวลา 12.00 น.
    กิจกรรมวันที่ 9 กรกฎาคม 2557
- ช่วงเช้า กิจกรรมทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ สนามบาสเกตบอล
- ช่วงบ่าย กิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันเข้าพรรษา (ชั้น ป.1-6) ณ หอประชุมศุขศรีสมร และกิจกรรมเวียนเทียนวันอาสาฬหบุชา (ชั้น ป.2) ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร
      อ่านทั้งหมด
 
 
  แห่เทียนพรรษา
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  ดูทั้งหมด
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210