Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขยายเวลาการเปิดสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244 ต่อ 101
 
  ด่วน...รับสมัครงครูสอนทำอาหาร ตั้งแต่วันนี้ถึง 29 ธันวาคม 2560 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
       
 
 
 
       
 
  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนและกลางภาคเรียนที่ 2/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6

 
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2560
 
  กิจกรรม "กีฬาสี ครั้งที่ 47" จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  3-5 มกราคม 2560   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด ระดับ 3) นำนักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม ที่กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
  25-29 ธันวาคม 2560   กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2560
  19 ธันวาคม 2560   นักเรียน ชั้น ป.3 ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง ถนนสุขุมวิท) เวลา 8.00-16.00 น.
  17 ธันวาคม 2560   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนประจำไปทัศนศึกษาพิพิธภัณพ์บางลำพู เวลา 9.30-16.00 น.
  15 ธันวาคม 2560   กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด) นำนักเรียน ชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ เวลา 8.00-15.30 น.
  14 ธันวาคม 2560   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-ม.6 เวลา 13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  13 ธันวาคม 2560   กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 เพื่อศึกษาต่อระดับมัธยม เวลา 13.00-14.40 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  10 ธันวาคม 2560   กลุ่มสาระภาษาไทย นำนักเรียนไปแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ที่โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย
  7-8 ธันวาคม 2560   กิจกรรมกีฬาสี ครั้งที่้ 47
  1 ธันวาคม 2560   กลุ่มสาระสังคมฯ(มัธยม) จัดกิจกรรมเทิดพระคุณพ่อ ที่หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document