Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
   
 
   
  งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘ ครั้งที่ ๒๗ "๖๐ พระวัสสะรัตนะแห่งแผ่นดิน"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3 เริ่มเรียนวันที่ 1-29 เมษายน 2559 เวลา 9.00-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มีนาคม 2559
       
 
    คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย ผู้ปกครอง และผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการดูแลบุตรหลานที่ยังไม่ป่วย
    ตารางสอบปลายปีที่ 2/2558 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ระดับชั้น ม.4-ม.6
   

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ม.3
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ม.6
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2558 ชั้น ป.1-6, ชั้น ม.1-2 , ชั้น ม.4-5

      อ่านทั้งหมด
 
  1-2 มีนาคม 2559 ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถม เวลา 8.00-16.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  27-28 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ O-NET
  27 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้น ป.6 สอบ O-NET
  14 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนประจำทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณและตลาดน้ำบางน้ำฝึ้ง เวลา 8.30-16.30 น.
  12 กุมภาพันธ์ 2559 พิธีลาครู เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
   


สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่จบการศึกษา เวลา 17.00-20.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  6-7 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้น ม.6 สอบ O-NET
  3 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้น ป.1-ม.6 ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการธนาคารความดี "หนึ่งล้านกล้าความดีถวายในหลวง" เข้ารับเกียรติบัตรกับมูลนิธีเพื่อสังคมไทย ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
      อ่านทั้งหมด
 
 
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘ ครั้งที่ ๒๗
"๖๐ พระวัสสะรัตนะแห่งแผ่นดิน"
วันพ่อแห่งชาติ
       
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210