Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขยายเวลาการเปิดสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ - 28 มีนาคม 2561 สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-424-2244 ต่อ 101
 
 
 
       
 
  ขอเชิญชมการแสดงรายการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ 61 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำชุดการแสดงร่วมแสดงวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 
  อ.เผ่าเกษม คงจำเนียร ผู้จัดการฝ่ายบริการ คณะครู และนักเรียน เยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน พีระยานุเคราะห์ที่ 1 (โรงเรียนน้อง) วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 6.00-20.00 น. ที่ จ.สระแก้ว
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ระหว่างวันที่ 2-27 เมษายน 2561 ผู้ปกครองที่สนใจให้นักเรียนในปกครองของท่านเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน สามารถติดต่อสมัครได้ที่งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สมัครก่อนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรมก่อน (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 024242244 ต่อ 104
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  24-28 เมษายน 2561   อ.ปราณี อรุณโรจน์ และ อ.ศิริพร สารแดง นำนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษ ที่ประเทศสิงคโปร์
  17-28 เมษายน 2561   อ.จุฑาทิพย์ อ่อนอ้าย นำนักเรียนไปแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่โรงเรียน Harima ประเทศญี่ปุ่น
  2-27 เมษายน 2561   กิจกรรมภาคฤดูร้อนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
  1-7 เมษายน 2561   อ.อารีรัตน์ ชัชชวลิตสกุล ไปศึกษาดูงานของโครงการ iStudy ที่เมือง San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา
  1 เมษายน 2561   การมอบตัวนักเรียนและยื่นยันการเรียนต่อ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30-10.00 น.
  27 มีนาคม 2561   การมอบตัวนักเรียนและยื่นยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.30-11.00 น.
  23 มีนาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับมัธยมศึกษา
  22 มีนาคม 2561   ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษา
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document