Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
   
 
  ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง
และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสส รณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
   
 
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
 

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในวันเปิดภาคเรียนที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้นักเรียนทราบดังนี้

1.นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ผูกผมด้วยโบว์สีดำเท่านั้น (ไม่สวมชุดยุวกาชาดหรือชุดพละ เพราะจะมีพิธีการที่หน้าเสาธง)
2. เสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาวอื่นๆ ขอให้ใช้สีสุภาพเท่านั้น เช่น ดำ ขาว เทา และกรมท่า (ถ้าเสื้อสีอื่นๆ ให้ใส่กระเป๋ามาจากบ้าน แล้วใส่ได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น) ... จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

 
  ธุรการปิดทำการ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 เนื่องจากบุคลากรทุกคนจะเข้าอบรมธรรมะ
ระหว่างปิดภาคเรียนสามารถติดต่อฝ่ายธุรการได้วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-15.30 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ เนื่องจากจะทำการฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
 
  วันที่ 11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรกของโรงเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์
 
  โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม – 13 เมษายน 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  25 ตุลาคม 2559   เปิดภาคเรียนที่ 2/2559
  24 ตุลาคม-5 พฤษภาคม 2559   งานวิเทศสัมพันธ์ โดย อ.พรทิพย์ ศรีชลา นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม World School 2016 ที่ประเทศญี่ปุ่น
  23 ตุลาคม 2559   ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
  21 ตุลาคม 2559   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ เนื่องจากจะทำการฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน
  11-15 ตุลาคม 2559   งานวิเทศสัมพันธ์ โดย อ.ณิชาอร บุญบุตร นำนักเรียนจำนวน 14 คน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสรอมการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่ประเทศสิงคโปร์
  11-13 ตุลาคม 2559   บุคลากรครูอบรมธรรมะ "พุทธมาตา" (3 วัน 2 คืน) ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  11 ตุลาคม 2559   พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรกของโรงเรียน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์
  10-13 ตุลาคม 2559   กลุ่มสาระศิลปะ โดย อ.โชติมา เปรมสุข นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ โครงการค่าย"เวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 12" ที่ ม.เกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
   
         
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document