Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
   
 
   
  อาคาร "๘๐ ปี เขมะสิริฯ" เปิดใช้งานด้านการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๙
   
 
 
ยินดีต้อนรับ St Mary's College from Auckland, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.
 

ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558
  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558
    อ่านทั้งหมด
 
  29 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนมัธยม (เก่า)
  28 พฤษภาคม 2559 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประถม (เก่า)
  19 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมวันทอร์ศรี
  16 พฤษภาคม 2559 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
  15 พฤษภาคม 2559 กิจกรรมค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักเรียนประจำเก่า-ใหม่
  14 พฤษภาคม 2559 นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่อาคารอเนกประสงค์ 1
  13 พฤษภาคม 2559 มอบตัวนักเรียนใหม่ (มัธยม)
  12 พฤษภาคม 2559 มอบตัวนักเรียนใหม่ (ประถม)
  10 พฤษภาคม 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงการปฐมนิเทศนักเรียนประถมใหม่ ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เป็นวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00-10.45 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  9 พฤษภาคม 2559 บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน เริ่มปฏิบัติงาน
  5-8 พฤษภาคม 2559 หยุดทำการ
  4 พฤษภาคม 2559 ฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน หยุดทำการ 1 วัน
  2-3 พฤษภาคม 2559 พนักงานทัศนศึกษาแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
  4-5 เมษายน 2559 นักเรียนชั้น ม.6 รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เวลา 8.30-15.30 น. ที่อาคารทอร์ศรี
  1-29 เมษายน 2559 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-6 , ชั้น ม.1-3 และชั้น ม.4
      อ่านทั้งหมด
 
   
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘ ครั้งที่ ๒๗
"๖๐ พระวัสสะรัตนะแห่งแผ่นดิน"
วันพ่อแห่งชาติ
       
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210