Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียน จึงได้กำหนดจัดงาน "เขมะสิริฯน้อมอัญชุลีสยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน" ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน อ่านรายละเอียด
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
      อ่านทั้งหมด
   
 
   

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- วันที่ 28 กรกฎาคม 2558
เวลา 7.30 น. ทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามบาสเกตบอล
เวลา 8.30 น. นักเรียนชั้น ป.2 เวียนเทียนที่วัดภคินีนาถวรวิหาร
เวลา 12.30 น. นักเรียนระดับประถมถวายผ้าอาบน้ำฝน

- วันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เวลา 12.00 น. พิธีแห่เทียนพรรษา ไปถวายที่วัดภคินีนาถวรวิหาร

    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เลี้ยงขอบคุณครู-อาจารย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐได้ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
      อ่านทั้งหมด
   
 
     
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210