Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการอบรม ดังนี้
- 11พฤษภาคม 2558 บุคลากรครูระดับประถม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "บทบาทของครูต่อการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก" เวลา 8.30-15.30 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 12 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคน อบรมศิลปะการพุดเพื่อครองใจคน เวลา 8.30-15.00 น. ณ ห้องสมัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 13 พฤษภาคม 2558 บุคลากรทุกคนฟังบรรยายธรรม เวลา 9.30-11.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านทั้งหมด
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ดังนี้
- 9 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประถมใหม่ ปีการศึกษา 2558 เวลา 08.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- 14 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนมัธยมใหม่ ปีการศึกษา 2558 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง นักเรียนประจำใหม่จะได้ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ และเป็นการปรับทัศนคติในแง่บวก ฝ่ายประจำจึงจัดกิจกรรมพิเศษให้แก่นักเรียนประจำใหม่และเก่า วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-18.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านทั้งหมด
 
 
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๗"รักเมืองไทย"
     
 
  วันพ่อแห่งชาติ พิธีรำลึกถึง ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี
     
 
  วันปิยะมหาราช พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี
     
 
  วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันมหิดล
     
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
     
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  ดูทั้งหมด
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210