Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
โรงเรียนปลอดบุหรี่
   

 

 

"Center menu"
 
 
   
 
       
    มาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารเรียน ๘๐ ปี
       
   

นายศุภโยค คงจำเนียร ผู้รับใบอนุญาต นำคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย วันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ พระราชวังสวนจิตรลดา

       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-ป.6 และชั้น ม.1-ม.3 ระหว่างวันที่ 1-29 เมษายน 2557 เวลา 9.00-15.00 น.
       
      อ่านทั้งหมด
       
 
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดการอบรมให้แก่ครูและบุคลากรสนับสนุนในเดือนมีนาคม 2557 ดังนี้
- 13-14 มี.ค. - ครู ป.1-3 อบรมเรื่อง 7 อุปนิสัย ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 27-28 มี.ค. - ครูและบุคลากรสนับสนุน อบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ (Word, Excel, PowerPoint) ที่ห้องเรียนคอมฯ อาคารทอร์ศรี
- 31 มี.ค. - ครูทั้งหมด อบรมเรื่อง การเขียน ที่ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
       
    ผู้บริหาร ครู และนักเรียนอาสา ร่วมเดินทางมอบสื่อประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนมพีระยานุเคราะห์ 1 วันที่ 2 มีนาคม 2557 ณ กิ่งอำเภอวังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
       
      อ่านทั้งหมด
       
 
     
 
     
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ ๕๖ ครั้งที่ ๒๕
     
 
     
  วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวามหาราช พิธีรำลึกถึง ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี
     
   
  ดูทั้งหมด
   
 
 
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210