Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"

 

 
 
       
 
  ด่วน...รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ (จัดซื้อ) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2561 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี หรือสมัครทาง Email: kms@khemasiri.ac.th รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-4242244 ต่อ 101
 
 
 
       
 
  เนื่องจากวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นวันวิสาขบูชาและวันหยุดราชการ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงเห็นสมควรให้วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เป็นวันหยุดพิเศษ
 
  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ขอเชิญคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกท่านร่วมกิจกรรม "ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง" ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
  การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
 
 

โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีรำลึกถึง ม.ร.ว. ทอร์ศรี เกษมศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร ดังนี้

      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  26 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ป.2-ป.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  25 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันวิสาขบูชา เวลา 7.00-8.00 น. ที่บริเวณสนามบาสเกตบอล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  21 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมวันทอร์ศรี เวลา 10.30-12.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  19 พฤษภาคม 2561   การปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนเก่า ชั้น ม.1-ม.6 ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  17 พฤษภาคม 2561   นักเรียนชั้น ม.4 ฟังบรรยาย "เศรษฐกิจพอเพียงและการทรงงาน" จากมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เวลา 8.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  16 พฤษภาคม 2561   เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  15 พฤษภาคม 2561   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนประจำ เวลา 8.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  14 พฤษภาคม 2561   นักเรียนประจำเข้าเรือนนอน เวลา 8.00-16.00 น. ที่ฝ่ายประจำ
  10-11 พฤษภาคม 2561   มอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.15-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
  9 พฤษภาคม 2561  

บุคลากรทั้งหมด ฟังบรรยายธรรม เวลา 9.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
บุคลากรครู ประชุมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เวลา 13.00-16.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  7 พฤษภาคม 2561   บุคลากรครูอบรม 7 Habits เวลา 8.30-16.00 น. ที่ห้องสัมมนา ชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
  5 พฤษภาคม 2561   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 เวลา 8.00-12.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
       
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document