Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
ภาพกิจกรรม
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 18 พฤษภาคม 2558
      อ่านทั้งหมด
 
    กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ (มัธยม) จัดกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามิกา ให้แก่นักเรียนชั้น ม.1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2558ณ หอประชุมศุขศรีสมร
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดการปฐมนิเทศผู้ปกครองและมอบตัวนักเรียนเก่า ดังนี้
- วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนมัธยมเก่า ปีการศึกษา 2558 ชั้น ม.1-ม.3 เวลา 08.30 น. และชั้น ม.4-ม.6 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนเก่า ปีการศึกษา 2558 ชั้น ป.2-ป.3 เวลา 08.30 และชั้น ป.4-ป.6 เวลา 13.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
    รายการซูเปอร์จิ๋วเข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนชั้น ป.1 วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00-15.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
    เนื่องในวันทอร์ศรี วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมศุขศรีสมร มีกิจกรรมดังนี้
- โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้ทำบุญและถวายเพลพระสงฆ์ เพื่ออุทิศส่วนกุศลถึง ม.ร.ว.ทอร์ศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต
- ผู้บริหาร้มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่บุคลากรที่ได้รับรางวังทอร์ศรี ปีการศึกษา 2558
      อ่านทั้งหมด
 
     
 
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๗"รักเมืองไทย"
     
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210