Untitled Document
   
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
   
 
   
  พิธีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
   
 
 
โเนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดพิธีถวายพระพร เวลา 8.15 น. ที่หน้าไมค์
 
ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6 ปีการศึกษา 2558
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "10 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย อ.ธาริณี ยิ่งถาวร เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล
    อ่านข่าวทั้งหมด
 
  18 สิงหาคม 2559 นักเรียน ชั้น ม.1 ทัศนศึกษาจังหวัดราชบุรี-นครปฐม เวลา 7.30-17.30 น.
  17 สิงหาคม 2559 นักเรียน ชั้น ป.5 ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในกรุงเทพฯ เวลา 7.30-16.00 น.
  11 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดพิธีถวายพระพร เวลา 8.15 น. ที่หน้าไมค์
  9-11 สิงหาคม 2559 นักเรียน ชั้น ป.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" เวลา 7.00 น. ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
  5-7 สิงหาคม 2559 นักเรียน ชั้น ป.5 (สมาชิกยุวกาชาดระดับ 2) เข้าร่วมโครงการกลุ่มสัมพันธ์ เวลา 7.30-16.00 น. ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  3-5 สิงหาคม 2559 นักเรียน ชั้น ม.6 เข้าอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" เวลา 7.00 น. ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
    นักเรียน ชั้น ม.3 เข้าค่ายพักแรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
  29 กรกฎาคม 2559 นักเรียน ชั้น ป.1 ฉีดวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม (MMR) โดยศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุุบุตร เวลา 9.00 น. ที่อาคารอเนกประสงค์
    นักเรียน ชั้น ป.6 ฉีควัคซีนป้องกันคอตีบ บาดทะยัก โดยศูนย์สาธารณสุข 31 เอิบ-จิตร ทังสุบุตร เวลา 9.30 น. ที่อาคารอเนกประสงค์
  25-29 กรกฎาคม 2559 สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับประถม
    สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับมัธยม
  กรกฎาคม-กันยายน 59 การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2559
  กรกฎาคม 59-มกราคม 60 การอบรมมารยาทให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2559
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
  แห่เทียนพรรษา พิธีไหว้ครู วันทอร์ศร
       
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
 
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210