Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
   
 
    ประกาศผลสอบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00-11.00 น. ณ ห้องเรียน
    ประกาศผลสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00-11.30 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านทั้งหมด
 
    ฝ่ายบริการ จัดอบรมธรรมะให้แก่บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน วันที่ 11-13 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 เวลา 8.30-10.00 น. ณ หน้าพระรูปอนุสาวรีย
    ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมเรื่อง 7 อุปนิสัย ให้แก่ครูระดับประถมปลาย และระดับมัธยม ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เลี้ยงขอบคุณครู-อาจารย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2556 ที่สอบเข้าระดับอุดมศึกษาของรัฐ ปีการศึกษา 2557 ได้ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
      อ่านทั้งหมด
 
 
  วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันมหิดล
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  ดูทั้งหมด
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210