Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
 
   
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น
ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพ"ดีมาก"
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2558
 
   
 
       
 
  ด่วน..รับสมัครครูสอนคหกรรม จบปริญญาตรี สาขาคหกรรมศาสตร์ (ถ้ามีประสบการณ์ด้านเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ) ตั้งแต่วันนี้- 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจสมัึครด้วยตนเองที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  ขอความร่วมมือผู้ปกครองคล้องบัตรทุกครั้งที่เข้ามาภายในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ถ้าไม่มีต้องแลกบัตรที่หน้าประตู)
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น.
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  16 ธันวาคม 2559   นักเรียนชั้น ป.1 ไปทัศนศึกษาสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เวลา 8.00-15.30 น.
  7 ธันวาคม 2559   นักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศึกษาองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) จ.ปทุมธานี เวลา 7.30-16.30 น.
  27 พฤศจิกายน 2559   ฝ่ายประจำ นำนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ เวลา 9.00-16.00 น.
  25 พฤศจิกายน 2559   นักเรียนชั้น ม.5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ จ.นครนายก เวลา 7.00-17.00 น.
  24 พฤศจิกายน 2559   นักเรียนชั้น ม.4-6 ฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง"ต้นทุนชีวิต" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี่ ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เวลา 13.00-15.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
   
         
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document