Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
       
 
    ตารางสอบกลางปีที่ 1/2558 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.4-ม.6
    เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558 ชั้น ม.6
    กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
    เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียน จึงได้กำหนดจัดงาน "เขมะสิริฯน้อมอัญชุลีสยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน" ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 และวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
      อ่านทั้งหมด
   
 
     
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
     
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210