Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
   
 
   
  งานเขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘ ครั้งที่ ๒๗ "๖๐ พระวัสสะรัตนะแห่งแผ่นดิน"
   
 
   
  ในช่วงเรียนกิจกรรมภาคฤดูร้อน โรงเรียนได้เปิดประตูเขียว(เล็ก)ให้นักเรียนเดินเข้า-ออกได้    กิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-6 และชั้น ม.1-3 วันที่ 1-29 เมษายน 2559 รายละเอียดเพิ่ม ระหว่างปิดภาคเรียน ฝ่ายธุรการเปิดทำการ เวลา 8.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
    อ่านทั้งหมด
 
  10 พฤษภาคม 2559 แจ้งเปลี่ยนแปลงการปฐมนิเทศนักเรียนประถมใหม่ ปีการศึกษา 2559 จากเดิมวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559 เป็นวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.00-10.45 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  4-5 เมษายน 2559 นักเรียนชั้น ม.6 รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เวลา 8.30-15.30 น. ที่อาคารทอร์ศรี
  1-29 เมษายน 2559 กิจกรรมภาคฤดูร้อน ชั้น ป.1-6 , ชั้น ม.1-3 และชั้น ม.4
      อ่านทั้งหมด
 
   
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๘ ครั้งที่ ๒๗
"๖๐ พระวัสสะรัตนะแห่งแผ่นดิน"
วันพ่อแห่งชาติ
       
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210