Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
หลักสูตรการเรียนการสอน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือกไปประชุมเชิงปฏิบัติการ International Workshop on Climate Change  "Youth Action on Climate Change"ระหว่างวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2558 ณ เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย

    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุนทัศนศึกษาหลีเป๊ะ-ลังกาวี ระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2558 (โรงเรียนหยุดทำการในวันดังกล่าว)
    - วันที่ 18 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.3 เวลา 8.30-11.30 น. ที่ห้องเรียน และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.4 ที่อเนกประสงค์
- วันที่ 19 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ป.1-ป.6 เวลา 8.30-11.30 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- วันที่ 24 มีนาคม 2558 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 และ ม.6 เวลา 8.30-11.00 น. ที่ห้องเรียน
      อ่านทั้งหมด
 
    ฝ่ายวิชาการจัดการอบรมให้แก่บคุลากรครู ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
- 11-12 มีนาคม 2558 อบรม 7 อุปนิสัย (ครูระดับมัธยม)
- 20 มีนาคม 2558 อบรมภาษาอังกฤษ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 23 มีนาคม 2558 อบรมเทคนิคการสอน (บุคลากรครูทุกคน)
- 30 มีนาคม 2558 อบรมเกี่ยวโภชนาการ (บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน)
- 31มีนาคม 2558 อบรมการวิจัยชั้นเรียน (บุคลากรครูทุกคน)
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับสมาคมศิษย์เขมะสิริฯ จัดพิธีลาครูให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
      อ่านทั้งหมด
 
 
  พิธีลาครู เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๗"รักเมืองไทย"
     
 
  วันพ่อแห่งชาติ พิธีรำลึกถึง ม.จ. พูนศรีเกษม เกษมศรี
     
 
  วันปิยะมหาราช พิธีรำลึกถึง ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี
     
 
  วันพูนศรีเกษม-ศุขศรีสมร วันมหิดล
     
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
     
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  ดูทั้งหมด
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210