Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
       
 
 
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสนับสนุน เข้าค่ายพุทธมาตา ประจำปี 2560 "หลักธรรม หลักทำ ของพระราชา"เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 11-13 ตุลาคม 2560
 
  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษา ณ ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
 
       
  1 พฤศจิกายน 2560   เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
  28-29 ตุลาคม 2560   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน อบรมภาษาอังกฤษ เวลา 8.30-15.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  23 ตุลาคม 2560   โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำบุคลากรครูและนักเรียนวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า
  16-28 ตุลาคม 2560   ครูและนักเรีนเข้าร่วมกิจกรรม World School ที่ประเทศออสเตรเลีย
  14-24 ตุลาคม 2560   ครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมการใช้ทักษะภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น
  11-13 ตุลาคม 2560   บุคลากรครูและบุคลากรสนับสนุน เข้าค่ายพุทธมาตา "หลักธรรม หลักทำ ของพระราชา" ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  11 ตุลาคม 2560   พิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี และประกาศผลสอบระดับมัธยม เวลา 8.30-11.30 น.
  10 ตุลาคม 2560   ประกาศผลสอบ ระดับประถม
  24 กันยายน 2560   นักเรียนชั้น ม.6 ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวัน"มหิดล" ที่ ร.พ.ศิริราช
  22 กันยายน 2560   ทำบุญและถวายภัตราหารเพล เนื่องในวันพูศรีเกษม-ศุขศรีสมร เวลา 10.00-12.30 น. ที่หอประชุมศรีสมร
  21-22 กันยายน 2560   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมคอมพิวเตอร์ "การใช้งาน Email และระบบ Wifi ภายในโรงเรียน" ให้แก่บุคลากรทุกคน เวลา 9.00-15.30 น. ที่ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ อาคาร 80 ปีเขมะสิริฯ
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
   
     
   
     
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
 
 
Untitled Document