Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ตั่งแต่วันที่ 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2557 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
   
 
    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์หนังสือ ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2557 ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และบริษัทครอส สกาย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการศึกษาวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษ
- ประเทศอังกฤษ สถาบัน Churchill House School of English Language เมื่อง Ramsgate ระหว่างวันที่ 12-26 ตุลาคม 2557
- ประเทศสิงคโปร์ สถาบัน Northland Secondary School ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557
      อ่านทั้งหมด
       
 
    ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน "การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้านในโรงเรียน" วันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ยุวกาชาด) นำนักเรียนชั้น ป.4 เข้าค่ายเดินทางไกล วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เวลา 7.00-17.00 น. ณ ค่าย ผิน แจ่มวิชาสอน บางแค กรุงเทพฯ
    กลุ่มโรงเรียนเอกชน กลุ่มที่ 25 จัดการแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ (รอบคัดเลือก) วันที่ 15 สิงหาคม 2557 เวลา 8.30-11.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
    กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ นำนักเรียนชั้น ป.5 ไปทัศนศึกษาวัดและวังสำคัญต่างๆในเขตกรุงเทพมหานคร วันที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 07.30-16.00 น.
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำนักเรียนชั้น ม.6 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม "ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม" ในวันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 ณ วัดปัญญานันทาราม
      อ่านทั้งหมด
 
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  ดูทั้งหมด
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210