Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
 
 
   
 
       
 
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย บลจ.บัวหลวง และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด
 
  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กนกณัฐ พรอำนวย ชั้น ป.2 ที่ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานนิทรรศการ"ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
 
  กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา
 
 

ตารางสอบปลายปีและปลายภาคเรียนที่ 2/2559

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6

 
  กำหนดการสอบปลายปี และปลายภาคเรียนที่ 2/2559
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  29 มีนาคม 2560   การมอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 และยืนยันการเรียนต่อ ชั้น ม.1
  24 มีนาคม 2560   ประกาศผลสอบชั้น ม.6 ที่ห้องเรียน
  20 มีนาคม 2560   ประกาศผลสอบชั้น ม.3 และแจ้งรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เรียนต่อชั้น ม.4
  9-10 มีนาคม 2560   กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ Kms Science Camp ปี 59
  8 มีนาคม 2560   นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT
  4-5 มีนาคม 2560   กิจกรรม English Camp สำหรับหนักเรียนชั้นมัธยมต้น ที่ค่ายอรุณวิทย์ จ.นครราชสีมา
  24 กุมภาพันธ์ 2560   นักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 สอบการอ่านออก เขียนได้ของ สช.
  23 กุมภาพันธ์ 2560   นักเรียนชั้น ป.1 และ ป.2 สอบการอ่านออก เขียนได้ของ สช.
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
   
         
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document