Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
สารสนเทศโรงเรียน
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
   
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 ตุลาคม 2558 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
       
 
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2557 ระดับชั้น ป.6 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
    เนื่องจากในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงเรียน จึงได้กำหนดจัดงาน "เขมะสิริฯน้อมอัญชุลีสยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน" ในอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
      อ่านทั้งหมด
 
  1 พฤศจิกายน 2558   งาน"เขมะสิริฯ น้อมอัญชุลีสยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน" ณ สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
  26 ตุลาคม 2558   เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
  23 ตุลาคม 2558   ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช ณ พระบรมรูปทรงม้า
  19-31 ตุลาคม 2558   ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ World School ณ ประเทศอิตาลี
  17-27 ตุลาคม 2558   ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนกับโรงเรียน Kanto International High School ประเทศญี่ปุ่น
  17-21 ตุลาคม 2558   คณะครูทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
  11-13 ตุลาคม 2558   ฝ่ายบริการจัด"ค่ายพุทธมาตา" ให้แก่ครูและบุคลากรสนับสนุน ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  11 ตุลาคม 2558   ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และพนักงาน ร่วมพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ๋พระองค์แรก ณ หน้าพระรูปอนุสาวรีย์
  7 ตุลาคม 2558   คณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์(ประถม) ไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต (อพวช.) และอื่นๆ เวลา 9.00-16.00 น.
  6-9 ตุลาคม 2558   พนักงานปฏิบัติธรรม ที่วันป่าสุญญตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์
  1 ตุลาคม 2558   คณะครูกลุ่มสาระฯสังคมฯ (ประถม) ไปทัศนศึกษานิทรรศน์รัตนโกสินทร์และพิพิธภัณฑ์สุขสะสม เวลา 9.00-16.00 น.
      อ่านทั้งหมด
       
 
     
 
  วันแม่แห่งชาติ แห่เทียนพรรษา
     
 
  พิธีไหว้ครู วันทอร์ศรี
  กิจกรรมย้อนหลัง
   
 

Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210