Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

"Center menu"
 
 
 
   
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น
ได้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคุณภาพ"ดีมาก"
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. 2558
 
   
 
       
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดจำหน่ายใบสมัครนักเรียนใหม่ ชั้น ป.1 ถึงชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 07.00-15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) สนใจซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี
 
   
 
       
 
  ขอเชิญร่วมงานวิชาการ "เขมะสิริฯนิทรรศ ๕๙ ครั้งที่ ๒๘" วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
 
  คำขวัญวันครู ปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" 16 มกราคม 2560
 
  คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" 14 มกราคม 2560
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
       
  27 มกราคม 2560   นักเรียนชั้น ม.2 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี
  25 มกราคม 2560   นักเรียนชั้น ป.4 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดปราสาท และวัดเฉลิมพระเกียรติ เวลา 8.30-16.30 น.
      นักเรียนชั้น ม.4 ทัศนศึกษาศาลจังหวัดตลิ่งชัน เวลา 8.00-12.00 น.
  19-20 มกราคม 2560   งานวิชาการ "เขมะสิริฯนิทรรศ'๕๙ ครั้งที่ ๒๘" ภายในบริเวณโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
  13 มกราคม 2560   กิจกรรม "ธ สถิตในดวงใจชาวเขมะสิริฯ" และกิจกรรมกีฬาวันเด็ก
  8 มกราคม 2560   ฝ่ายประจำนำนักเรียนทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ของเล่นและตลาดน้ำคลองลัดมะยม เวลา 9.00-15.30 น.
  4-6 มกราคม 2560   นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายพักแรม ณ กองบังคับการฝึกพิเศษ(ค่ายพระรามหก) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
      อ่านข่าวทั้งหมด
 
   
 
         
   
         
  ภาพกิจกรรมย้อนหลัง
   
 
 
Untitled Document