Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  เนื่องในวันมาฆบูชา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 7.00-8.30 น. ณ หน้าอาคาร 80 ปีเขมะสิริฯ
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีลาครูให้แก่นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  กำหนดการสอบประเมินคุณภาพผู้เรียน O-NET , NT ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยินดีต้อนรับ คุณครูและนักเรียนจากโรงเรียน Kanto International Senior High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเยี่ยมชมโรงเรียน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 11 กุมภาพันธ์ 2560

  งานวิชาการ "เขมะสิริฯนิทรรศ ๕๙ ครั้งที่ ๒๘ ธรรมราชาในดวงใจ" วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  คำขวัญวันครู ปี 2560 "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู" 16 มกราคม 2560

  คำขวัญวันเด็ก ปี 2560 "เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" 14 มกราคม 2560

  ตารางสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2559
- ระดับชั้น ป.1-6
- ระดับชั้น ม.1-3
- ระดับชั้น ม.4-6

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญเงิน ชั้น ป.6 และระดับเหรียญทองแดง ชั้น ม.3 จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2558 โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2559

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 21-29 ธันวาคม 2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมกับสถาบัน British Council จัดโครงการเรียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นทักษะ การฟัง พูด อ่านและเขียนภาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติ ในปีการศึกษา 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมของแต่ละชั้นเรียนดังนี้
- ชั้น ม.1
- ชั้น ม.2-3
- ชั้น ม.4-5

  ขอความร่วมมือผู้ปกครองคล้องบัตรทุกครั้งที่เข้ามาภายในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ (ถ้าไม่มีต้องแลกบัตรที่หน้าประตู)

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.00 น.

  14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงจัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์

  โครงการ School Tour ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนเยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ระหว่างวันที่ 8-10 และ 16-17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. และ 15.00 น. สนใจติดต่อได้ที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารทอร์ศรี

  เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำพิธีถวายความอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย วันที่ 25 ตุลาคม 2559

  ยินดีต้อนนักศึกษาปริญาเอกจากประเทศฟิลิปปินส์ที่มาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนเขมะ สิริอนุสสรณ์ เวลา 8.30-12.00 น.

  23 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน ถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า

  11 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันประสูติของ ม.จ.หญิง ศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรกของโรงเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดพิธีรำลึกถึงพระองค์ท่าน เวลา 8.15 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์

 

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติในวันเปิดภาคเรียนที่ 25 ตุลาคม 2559 ให้นักเรียนทราบดังนี้
1.นักเรียนแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนตามแบบที่โรงเรียนกำหนด ผูกผมด้วยโบว์สีดำเท่านั้น (ไม่สวมชุดยุวกาชาดหรือชุดพละ เพราะจะมีพิธีการที่หน้าเสาธง)
2. เสื้อกันหนาว หรือเสื้อแขนยาวอื่นๆ ขอให้ใช้สีสุภาพเท่านั้น เช่น ดำ ขาว เทา และกรมท่า (ถ้าเสื้อสีอื่นๆ ให้ใส่กระเป๋ามาจากบ้าน แล้วใส่ได้เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น) จึงแจ้งมาเพื่อทราบ


  ธุรการปิดทำการ ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559 เนื่องจากบุคลากรทุกคนจะเข้าอบรมธรรมะ
ระหว่างปิดภาคเรียนสามารถติดต่อฝ่ายธุรการได้วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30-15.30 น.
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ เนื่องจากจะทำการฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดี วันที่ 26 กันยายน 2559

  วันที่ 26 กันยายน 2559...ผู้บริหาร ผู้แทนครู และนักเรียน โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เครือข่ายผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสส รณ์ เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพร ะเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2559

  โครงการศึกษาภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ประเทศ New Zealand ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 9 เมษายน 2560 (รับสมัครตั้งแต่วันนี้-30 พฤศจิกายน 2559) รายละเอียดเพิ่มเติม

  24 กันยายนของทุกปี เป็นวันมหิดล โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์นำนักเรียนชั้น ม.6 ไปถวายพวงมาลาและทำบุญ ที่ ร.พ.ศิริราช

  25 กันยายนของทุกปี เป็นวันพูนศรีเกษม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัยของ ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี องค์ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ โรงเรียนจึงจัดให้มีพิธีทำบุญในวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่หอประชุมศุขศรีสมร

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนพรัตน์ ชัยสุขสุวรรณ ม.6 นางสาวณบพร ศิริทอง ม.5 และนางสาววรมน เมฆอรียะ ม.4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท ในการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ในงาน Study in japan fair 2016 วันที่ 11 กันยายน 2559

  ตารางสอบปลายปีที่ 1/2559 ระดับชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้น ม.4-ม.6

  กำหนดการสอบกลางปี และสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวชนกานต์  ม่วงศรีจันทร์ ที่ได้รับรางรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation) ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐญดา ปรีญานนท์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาฝรั่งเศส (Dictation) ในโครงการอักษราวิชาการ ประจำปี 2559 อักษรก้าว : การเปลี่ยนผ่านสู่พรมแดนใหม่ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ หัวข้อ "ประเทศไทยในปี 3559" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต ครั้งที่ 9 วันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอภิชญา วรรณกิจ และนางสาวอธิป เหรียญเลิศรัตนา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันวาดภาพกิจกรรมวันวิชาการ วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล

  ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. พรพฤติกร ศรีทุมสุข น.ส.คณศวัญ เลิศจันทึก และน.ส.วรรณิสา ยงรักษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ และศาลอาญากรุงเทพใต้

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จึงได้ส่งเสริมให้นักเรียนเข้ารับ "การทดสอบการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์" ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ระดับประถมศึกษา เวลา 8.30-12.00 น. และระดับมัธยมศึกษา เวลา 13.00-16.30 น. ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  ขอเชิญร่วมงาน"วันสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียน" ระหว่างวันที่ 24-30 สิงหาคม 2559 เวลา 7.00 - 18.00 น. ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ 1 โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จัดให้มีพิธีถวายพระพร วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 8.15 น.

  ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 6
ปีการศึกษา 2558

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับโล่เกียรติคุณ "10 โรงเรียนคุณธรรม ดร.เทียม
โชควัฒนา" วันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดย อ.ธาริณี ยิ่งถาวร
เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล

  ตารางสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.1-ม.3
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ชั้น ม.4-ม.6

  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 1/2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2559

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559
เวลา 12.00 น. ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอชิรญา ประยูรวงศ์ ที่ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6)
ปีการศึกษา 2558 จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558
จัดโดย สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ มีโครงการฝึก
ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สําหรับนักเรียนระดับมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 -5 ในวันที่ 15 - 16 ตุลาคม 2559 สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ อ.จุฑาทิพย์ โทร. 089-199-3647 และ อ.อารีรัตน์ โทร. 086-763-1909

  สมาคมศิษย์เขมะสิริอนุสสรณ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และเครือข่ายผู้ปกครอง ขอเชิญร่วมงาน
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล "เขมะสิริ สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์ สังคม" ณ SF Strike Bowl สาขามาบุญครอง
ชั้น 7 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 9.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2559
เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
นักเรียนผู้ได้รับทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559
 

  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา โดยนำโขนมาแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 31 พฤษภาคม 2559
ณหอประชุมศุขศรีสมร

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558

 

ยินดีต้อนรับ St Mary's College from Auckland, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียน
เขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.  นักเรียนชั้น ม.6 (จบปีการศึกษา 2558) ที่ยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน
(ปพ.1) ให้มารับได้ที่งานทะเบียน อาคารทอร์ศรี (กรุณาแต่งกายสุภาพ)


  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
Untitled Document