Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
เกี่ยวกับเขมะสิริฯ
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
โรงเรียนปลอดบุหรี่
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  ประกาศผลสอบระดับชั้น ม.1-2 และ ชั้น ม.4-6 วันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 และระดับชั้น ม.3 วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2556 เวลา 8.30-11.00 น. ณ ห้องเรียน
     
  ประกาศผลสอบระดับชั้น ป.1-6 วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 เวลา 8.30-11.30 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์กนกอร สารแดง ที่วัดทุ่งลาดหญ้า อ.ลาดหญ้า จ.กาญจบุรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
     
  ตารางสอบปลายปีการศึกษา 2556 ชั้น ป.1-ป.6
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้น ม.1, ม.2
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้น ม.3
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้น ม.4, ม.5
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ชั้น ม.6
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ขอขอบคุณ คุณธีรฤทธิ์ ฤทธิมัต และคุณศรีวรรณ ฤทธิมัต ที่มอบทุนเพื่อโครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนางเปรมอนงค์ รัตนะสาขา ผู้จัดการ และนางสาวกัลยาณี จักษุรักษ์ ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับมอบทุน วันที่ 15 มกราคม 2557 ณ อาคารทอร์ศร
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 14,15,17 มกราคม 2557 จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
     
  รศ.นพ.วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ศึกษาดูงานฝ่ายประจำประโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 20 ธันวาคม 2556
     
  กำหนดการสอบระหว่างภาคและกลางภาคเรียนที่ 2/2556
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ได้รับรองผลการตรวจประเมินอาคารสถานที่นี้ ได้เกณฑ์มาตรฐาน Clean and Green ระยะเวลารับรอง พ.ศ. 2556-2558 ในโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น Bangkok Clean and Green จากสำนักอนามัย
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กำหนดชำระค่าเล่าเรียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาทั่วประเทศ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม - 13 ธันวาคม 2556 หลังจากนั้นชำระด้วยเงินสดได้ที่งานการเงิน อาคารทอร์ศรี เวลา 7.30 - 15.30 น.
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เริ่มสอนเสริมภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป
     
  ประกาศผลสอบภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
- ระดับประถม วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00-11.00 น. ที่หอประชุมศุขศรีสมร
- ระดับมัธยม วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 8.00-11.00 น. ที่ห้องเรียน
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี เนื่องในวันคล้ายวันสินชีพิตักษัย วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
  คณะครูและนักเรียนชั้น ม.6 ไปวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล วันที่ 24 กันยายน 2556 ณ โรงพยาบาลศิริราช
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีเทิดพระเกียรติเนื่องในวันที่ 19 กันยายน 2556 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก วัดบวรนิเวศ ทรงพระเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าร่วมโครงการ "ส่งแรงใจให้ตำรา" ซึ่งเป็นโครงการที่ให้นักเรียนได้ร่วมกันมอบตำราที่ใช้แล้ว หนังสือที่มี ประโยชน์ และอุปกรณ์การเรียน เพื่อเป็นการมอบความรู้ แรงใจให้กับเยาวชนในสาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยผู้แทน กอ.รมน. เป็นผู้รับมอบ วันที่ 17 กันยายน 2556 ณ ห้องสัมมนาชั้น 3 อาคารทอร์ศรี
     
   

คณะครูบรรณารักษ์ ฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาศึกษาดูงานที่ห้องสมุดพูนศรีเกษม วันที่ 27 สิงหาคม 2556

     
    ห้องสมุดพูนศรีเกษม จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด" ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2556 ณ ลานอเนกประสงค์
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำคณะครูและนักเรียนประจำทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดเขาไกรลาศ จังหวัดประจบคีรีขันธ์ วันที่ 18 สิงหาคม 2556
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม และจัดกิจกรรมเทิดพระคุรแม่ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556
     
    เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์จึงจัดให้มีกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษา วันที่ 15,18 กรกฎาคม 2556 ณ วัดภคินีนาถวรวิหาร
     
    โรงเรียน Hyogo-Ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2556
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 8.00 -12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีการทำบุญใส่บาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 7.30 น. ณ. สนามบาสเกตบอล
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันทอร์ศรีขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ ม.ร.ว. ทอร์ศรี (เกษมศรี) คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 21 พฤษภาคม 2556
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครอง และการลงทะเบียนเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 เวลา 8.30 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
    ฝ่ายประจำ จัดให้มีการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนประจำ มอบตัวนักเรียนประจำใหม่ และรับนักเรียนเข้าเรือนนอน วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
     
    โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ รับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 วันที่ 10, 14 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมศุขศรีสมร
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,024245777,024242255,024245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210