Untitled Document
   
 
   
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี
พระรูปอดีตท่านอาจารย์ใหญ่ทั้ง 2 พระองค์
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 วันที่พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร
  นักเรียนผู้ได้รับทุนเรียน เข็มทอง เกียรติบัตร ในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559

  สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดโครงการศิลปะวัฒนธรรมสัญจรสู่สถานศึกษา โดยนำโขนมาแสดงเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมในโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ 31 พฤษภาคม 2559 ณหอประชุมศุขศรีสมร

  ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558
ผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) ปีการศึกษา 2558

  ยินดีต้อนรับ St Mary's College from Auckland, New Zealand เยี่ยมชมโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 3 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น.


  นักเรียนชั้น ม.6 (จบปีการศึกษา 2558) ที่ยังไม่ได้รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ให้มารับได้ที่งานทะเบียน อาคารทอร์ศรี (กรุณาแต่งกายสุภาพ)


  เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
 
Untitled Document
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ สถานที่ตั้ง 210 ถนนราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
Khemasiri Memorial School 210 Rajavithee Rd. Bangplad Bangkok 10700 Thailand
โทรศัพท์ :02-4242244,02-4245777,02-4242255,02-4245377-79  โทรสาร :02-4354397
E-mail : kms@khemasiri.ac.th , www.facebook.com/khemasiri210