Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 
     
  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุล วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  21 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันทอร์ศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ม.ร.ว. ทอร์ศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์มีการปิดปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จึงขอปิดทางเดินเข้า-ออก (ประตู้เล็ก) ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อสามารถเดินเข้า-ออกได้ที่ประตูใหญ่ของโรงเรียนในระหว่างที่มีการก่อสร้าง

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  นักเรียนชั้น ม.6 รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน วันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี รายละเอียดเพิ่มเติม

  นักเรียนประจำที่เรียนภาคฤดูร้อนเข้าเรือนนอนวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 15.00-18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

  บุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนน้อง "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1" อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 6.00-20.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต1) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อ 22 มกราคม 2560

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย บลจ.บัวหลวง และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด

  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กนกณัฐ พรอำนวย ชั้น ป.2 ที่ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานนิทรรศการ"ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

  กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
Untitled Document