Untitled Document
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
" ยินดีต้อนรับสู่...โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ "
 

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษา ณ ประเทศอังกฤษ เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

  เนื่องจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จะจัดงาน "KMS Open House 2017" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร จึงขอ งดเรียนเสริมวันเสาร์ ดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม

  ขอเชิญผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เข้าร่วมงาน "KMS Open House 2017" ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น "วันรื่นเริงประจำปี" โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จึงจัดพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์ที่สอง เวลา 8.30 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย์ และขอเชิญชมการแสดงของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.6 นักเรียนประจำ ที่ลานกิจกรรม อาคาร 80 ปี ตั้งแต่เวลา 9.00 น.เป็นต้นไป

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีรำลึกถึงหม่อมเจ้าหญิงศุขศรีสมร เกษมศรี อดีตอาจารย์ใหญ่พระองค์แรก วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 น. ที่หน้าพระรูปอนุสาวรีย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ นำผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรสนับสนุน เข้าค่ายพุทธมาตา ประจำปี 2560 "หลักธรรม หลักทำ ของพระราชา"เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 11-13 ตุลาคม 2560

  25 กันยายนของทุกปี เป็น"วันพูนศรีเกษม" โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดให้มีพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นชีพิตักษัย ม.จ.พูนศรีเกษม เกษมศรี วันที่ 22 กันยายน 2560 ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  24 กันยายนของทุกปี เป็น"วันมหิดล" นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่โรงพยาบาลศิริราช และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ผู้แทนโรงเรียนนำเงินไปบริจาคเนืองในวันมหิดลที่รพ.จุฬา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี คณะพยาบาลเกื้อการุณย์ และรพ.ศิริราช

  ตารางสอบกลางปีและปลายภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


  กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

  ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและคุณครูโรงเรียนเอกชนจากประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 54 คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00-12.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะฌาปนสถาน วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่วัดวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ที่โรงเรียน Kanto International Senior High School กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระยะยาว 8 เดือน เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนธันวาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม

  โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและศึกษาภาษาอังกฤษ ประเทศ New Zealand เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับโครงการทั้งระยะสั้น 1 เดือน และระยะยาว 1 ปี ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมวิชาการ ชั้น 1 อาคารอนุสสรณ์ ๖๐ ปีเขมะสิริ

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 ความว่า “สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่ เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”

  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์

  ยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียน Hyogo-ken Harima High School ประเทศญี่ปุ่น ที่มาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เปิด"โรงเรียนธนาคาร
เขมะสิริอนุสสรณ์" เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ออมเงินและรู้จักวางแผนการเงิน วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. ที่อาคาร 80 ปี เขมะสิริฯ

 

ผู้บริหาร เลี้ยงขอบคุณครู อาจารย์ และแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 (ปีการศึกษา 2559) ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ ปีการศึกษา 2560 ได้

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560


  ตารางสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560

- ระดับชั้น ป.1-ป.6

- ระดับชั้น ม.1-ม.3

- ระดับชั้น ม.4-ม.6


  กำหนดการสอบระหว่างปีและกลางภาคเรียนที่ 1/2560

  20 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันระลึกถึงคุณพ่อสมบัติ คงจำเนียร อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายประจำได้วางแจกันดอกไม้หน้ารูปท่านเพื่อระลึกถึงพระคุณ และคณะผู้บริหารได้จัดเลี้ยงนักเรียนประจำ ที่อาคารอเนกประสงค์ และในงานนี้สมาคมผู้นิยมสัตว์ชนิดพิเศษ (เอ็กโซติกเพ็ท) ได้นำสัตว์มาแสดงให้น้องๆชมอีกด้วย

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุล วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

  21 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันทอร์ศรี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ม.ร.ว. ทอร์ศรี คงจำเนียร อดีตผู้รับใบอนุญาต วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมศุขศรีสมร

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ เปิดภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์มีการปิดปรับปรุงพื้นที่และก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว จึงขอปิดทางเดินเข้า-ออก (ประตู้เล็ก) ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้ที่มาติดต่อสามารถเดินเข้า-ออกได้ที่ประตูใหญ่ของโรงเรียนในระหว่างที่มีการก่อสร้าง

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2560 เพื่อฉีดยุงภายในบริเวณโรงเรียน

  นักเรียนชั้น ม.6 รับใบระเบียนแสดงผลการเรียน วันที่ 4-5 เมษายน 2560 เวลา 8.30-15.00 น. ที่ฝ่ายธุรการ อาคารทอร์ศรี รายละเอียดเพิ่มเติม

  นักเรียนประจำที่เรียนภาคฤดูร้อนเข้าเรือนนอนวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 15.00-18.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

  บุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2560

  ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน เครือข่ายผู้ปกครองฯ และผู้แทนสมาคมศิษย์ฯ เยี่ยมชมโรงเรียนน้อง "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1" อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 6.00-20.00 น.

  โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ ปิดทำการ วันที่ 27-28 มีนาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรครูไปทัศนศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ป.6 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (เขต1) ประจำปี พ.ศ. 2560 วิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อ 22 มกราคม 2560

  ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.4 ที่ได้รับเกียรติบัตรในโครงการ “ยกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความเข้าใจเรื่องการออม” วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โดย บลจ.บัวหลวง และบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด

  ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.กนกณัฐ พรอำนวย ชั้น ป.2 ที่ไดัรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เนื่องในงานนิทรรศการ"ละอออุทิศ เล่น เรียน ตามรอยพระยุคลบาท" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

  กระทรวงวัฒนธรรม มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง ในสถานศึกษา
 
อ่านข่าวย้อนหลัง
 
Untitled Document